Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı iletilmek istenilen herhangi kişisel ya da kurumsal bir bilgi veya mesajın daha anlaşılır, akılda kalıcı ve etkili olması için çeşitli araç, yöntem ve teknolojilerle görsel ürünler ve görsel anlatılar üreten bir tasarım disiplinidir. Görsel İletişim Tasarımcısı hem hedef kullanıcı kitlesine uygun iletişim stratejileri ve yaratıcı görsel anlatım yöntemleri oluşturma hem de bu yaratıcı strateji ve yöntemler çerçevesinde iki boyutlu veya üç boyutlu;  basılı ya da ekran tabanlı; durağan ya da hareketli veya etkileşimli görseller tasarlayan kişidir.

2004 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, alanlarında uzman Türk ve yabancı deneyimli öğretim görevlilerinden oluşan dinamik kadrosu ile enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı çözümler üretebilen Görsel İletişim Tasarımcıları yetiştirmek hedefiyle çalışmaktadır.

Bölüm eğitim programımız illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, etkileşim tasarımı, deneyim tasarımı, hizmet tasarımı gibi çeşitli konularda uzman öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfedip, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecini öngörmektedir. Bunlara ek olarak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaşan mezunlarımız, dijital tasarım, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım ve etkileşim tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı aynı zamanda diğer tasarım disiplinlerinin ve yaratıcı disiplinlerin de kesişiminde bulunan bir alandır. Her tasarım disiplini, görsel araştırma yapmak için, ürettikleri bilgileri görselleştirmek, eserlerini ve bu eserlerin insanlarla ilişkilerini ortaya koyabilmek için de görsel anlatıya ve görsel iletişim tasarımına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri diğer tasarım alanlarıyla ortak çalışabilirler ve günümüz piyasa koşullarında diğer tasarım alanlarında ve yaratıcı endüstrilerde etkin olarak rol alabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bu çok yönlü ve eğlenceli alanda yaratıcı ve uluslararası düzeyde tasarım işleri üretebilecek bilgili, donanımlı ve çok yönlü tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan MURA
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 

HABERLER