Stajlar

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi`ne bağlı olan tüm bölümlerde mezun olmadan önce toplam  8 hafta staj yapma zorunluluğu vardır.
 
Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine iletilen tüm stajyer talepleri bu sayfadan duyurulacaktır.

Staj Bölüm Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Mura - gokhan.mura@ieu.edu.tr

Staj Bölüm Komisyonu Üyeleri:

Nina KERTSELLİ - nina.kertselli@ieu.edu.tr
Ali MATAY - ali.matay@ieu.edu.tr

Staj Kılavuzu (TR)

Staj Kabul Formu