GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

Stajlar

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi`ne bağlı olan tüm bölümlerde mezun olmadan önce toplam  8 hafta staj yapma zorunluluğu vardır.
 
Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine iletilen tüm stajyer talepleri bu sayfadan duyurulacaktır.

Staj Bölüm Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Mura - gokhan.mura@ieu.edu.tr

Staj Bölüm Komisyonu Üyeleri:

Nina KERTSELLİ - nina.kertselli@ieu.edu.tr
Marina EMMANOUIL - marina.emmanouil@ieu.edu.tr

Staj Kılavuzu (TR)

Staj Kabul Formu

 

HABERLER