GD 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yayın Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GD 303
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Baskının ve tasarımın endüstrisinin standartlarını analiz ederken; karmaşık tek ve çok sayfalı belgeler üreten yapısal bir yaklaşım, gelişmiş kelime işlem fonksiyonları ve dozen yazılımı yapmaktır. Ders, en iyi tasarım ve üretim pratikleri üzerinde odaklanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Çok sayfalı belgelerde dizgi tasarlayabilecektir.
  • 2. Tipografi, düzen, dizgi, sayfalama, imge ve metin ilişkisini tasarlayabilecektir.
  • 3. Büyük miktardaki metinleri hierarşik ve okunuaklı bir biçimde düzenleyebilecektir.
  • 4. Adobe InDesign programı ile tasarlayabilecektir.
  • 5. Önbaskıyı ve üretimi tekniklerini planlayabilecektir.
  • 6. Ciltlemeyi ve bitirme tekniklerini uygulayabilecektir.
Tanımı Ders karmaşık aşamalarda ilerleyen 3 bireysel proje içerir. Öğrenciler sınıfta kısa okumalara ve tartışmalara, araştırmaya ve kritiklere katılırlar.Bu dersin PRA 370 - Marka İletişiminde Yaratıcılık dersi ile birlikte alınması zorunludur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Kavram / İçerik Okuma: Dergi makalesinden proje 1'i seçme
3 Okunabilirlik Seçilmiş okuma: Grid Systems, Kimberly Elam/İlk teslim tarihi
4 Üretim 1 Seçilmiş okuma: Pocket Pal, International Paper/Revize edilmiş tasarım son tarihi
5 Grup Kritiği Öğrenci Sunumları, Proje 1/Proje 2'ye başlama tarihi
6 Hikaye anlatımı İlk teslim tarihi
7 Userfriendly müdahaleler Revize son tarih
8 Atlama/Dizin Öğrenci sunumlarıi Proje 2/Proje 3'e başlama tarihi
9 Üretim 2 Düzenlenmiş görseller
10 Grup Kritiği İlk teslim tarihi
11 Seyahat temaları Öğrenci Sunumları, Proje 3/Prje 4'e başlama tarihi
12 Ticari baskıcıya teknik gezi Öğrenciler araştırmaya ve görsel/içerik birleşimini yürütürler
13 Piyasa için Üretim İlk teslim tarihi
14 Final projesinin gözden geçirilmesi Revize son tarih
15 Final kritiği Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Öğretim üyesi PDF sunumlarını hazırlar
Diğer Kaynaklar Mp3ler, Blip, TV videoları, AIGA DVD, çeşitli web sayfaları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
76

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest