GD 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Tipografi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GD 350
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere, araştırma ve kavramsallaştırmadan son ürünün ortaya çıkarılmasına kadar, özgün tipografik tasarım konseptleri yaratmaları için stratejiler sunmak. Font tasarımı, ölçüsü, düzenleme ve yazıimaj kombinasyonlarını içeren bir dizi ileri tipografi çözümlerini araştırmak. Öğrencilere el ve bilgisayar becerilerini kullanarak sorun çözmede deneyim kazandırmak. Öğrencilerin kişisel tipografik kullanımlarını yaymak. Her öğrencinin başarılı olmak için üstlenmesi gereken dijital yeterlilik uygulamaları ve daha bağımsız araştırmalara kapı açmak.Temel ve ileri dizgi prensiplerinin ne ölçüde özümsendiği ekran üstünde ve basılı olarak test edilecektir; amaç uygun aralıklar, kullanışlı gridler, anlamlı font seçimleri, özgün yazı karakteri ve zorlayıcı düzenleme çözümleri kullanarak seçilmiş bir içeriği etkili biçimde iletmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 2) Tasarım sürecinin envanterini üretebilecektir.
  • 5) Yazı tipi tasarımı ve tipografi hakkındaki okumalar üzerine yorum yazabilecektir.
  • 6) Uygun dizgi prensiplerini tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, yazı karakteri çizimi ve font yapma uygulama atölyeleriyle fontografi uygulaması ve dizgi üzerine kapsamlı bir çalışma dizisidir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Yazı karakteri tasarımı ve yazı karakteri düzeni Yok
2 Projelerin verilmesi (3+3 seçeneği). 1. Okuma Ders takviminin ayarlanması.
3 Çizim: 1. Bölüm. Değerlendirmeler. Okumaların tamamlanması. Çizim için gerekli malzemelerin getirilmesi.
4 1. Ders: Tartışma. Notların yazılması ve araştırma için hazırlık yapılması.
5 Çizim: 2. Bölüm. 2. Okuma. Çizim için gerekli malzemelerin getirilmesi.
6 FontLab™’a giriş. http://www.fontlab.com/font-editor/fontlab-studio
7 RoP (Reflection on Practice) 1. Bölüm. InDesign’da yazı karakteri düzeni için hazırlık.
8 2. Ders: Tartışma. Notların yazılması ve araştırma için hazırlık yapılması.
9 Tatil. Ders ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların özgürce düzenlenmesi.
10 Çizim: 3. Bölüm. 3. Okuma. Gerekli olan tüm araç gereçlerin ve dijital dosyaların getirilmesi.
11 RoP (Reflection on Practice) 2. Bölüm. InDesign’da yazı karakteri düzeni için hazırlık. Dijital dosyaların yedeklenmesi.
12 Film gösterimi Yok
13 Yazılı final sınavı. Çoktan seçmeli sınav için hazırlık yapılması.
14 Son değerlendirme. RoP teslimi. Gerekli olan tüm araç gereçlerin ve dijital dosyalar ile çıktıların getirilmesi.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı “Learn FontLab Fast” by Leslie Cabarga, “Language, Culture, Type: international type design in the age of unicode” edited by John D. Berry.
Diğer Kaynaklar Derste verilen tüm handoutlar Alessandro Segalini tarafından yazılmıştır. http://www.as8.it

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
1
18
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest