GD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklam Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GD 403
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Reklam tasarımını oluşturan temel disiplinler ile ilgili işleyişleri incelemek, bu disiplinleri kampanya projelerinde tek tek ve birlikte uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Takım çalışması yapabilecektir.
  • Markaların ihtiyaçlarını kampanya briefi çerçevesinde yorumlayabilecektir.
  • Kampanya aşamalarını yaratıcı bütünsel tasarım, uygulama ve sunum olarak yapabilecektir.
  • Stratejik planlama ve zamanlamayı yapabilecektir.
  • Reklam dünyasının yerel ve global kültürünü güncel örneklerle analiz edebilecektir
Tanımı Bu derste ulusal ve global reklam tasarım kültürüne paralel yaklaşımlarla kampanyalar gerçekleştirilecektir. Derste belli başlı açıklayıcı kavramlar olan marka, yaratıcı fikir, konsept, reklam grafiği, reklam metni, reklam fotoğrafı, reklam filmi, stratejik planlama, araştırma konuları incelenerek proje uygulamaları yapılacaktır.Bu dersin PRA 312 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Temel Yapım Uygulamaları dersi ile birlikte alınması zorunludur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklamın tanımı ve bileşenleri. Takımların belirlenmesi. 1. Kampanya brief’inin verilmesi. Mark Tungate, “Adland”, (Kogan Page Limited, London, 2007): 1929
2 Araştırma ve konumlandırma. Kavramsal düşünme. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
3 Akıl haritası. Mesaj ve strateji. Tony Buzan, “Mind Map”, (ThorsonsHarper Collins Publishers, London, 2005): 312362
4 Reklam metni yazmak. İçgörü. Philip Kotler, “Kotler on Marketing”, (Simon &Schuster, London, 2001): 95120 / 165184
5 Reklam filmi senaryosu ve storyboard. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
6 1. Kampanya sunumları ve değerlendirmeler. 2. Kampanya brief’i. Sunum povaları.
7 Pazarlama iletişimi ve reklam planı. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
8 Reklam prodüksiyonu, adım adım tasarım ve uygulaması. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
9 Reklam prodüksiyonu, adım adım tasarım ve uygulaması. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
10 Reklam fotoğrafı ve manipülasyon. Örnek uygulamalar.
11 2. Kampanya sunumları ve değerlendirmeler. 3. Kampanya brief’i. Sunum provaları.
12 Metin ve görsel ilişkileri. Yaratıcı yönetmenlik ve sunum becerileri. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
13 Sosyal medya ve interaktif reklam tasarımı. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi.
14 Sosyal medya ve interaktif reklam tasarımı. Yayınlanmış örnek işlerin incelenmesi
15 3. Kampanya ve Final sunumları Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Ulusal ve uluslararası yayın yapan yazılı, görsel ve interaktif medya

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
3
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
7
Proje
3
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest