GD 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Portfolyo Tasarımı ve Profosyonel Pratik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GD 404
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Profesyonel portfolyo, CV, Kartvizit ve Web sitesi hazırlanması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 3 senelik görsel iletişim projelerini analiz edebileceklerdir.
  • Kendi işlerinde gelişim gerektiren alanları değerlendirebileceklerdir
  • Profesyonel standartlarda işler tasarlayabileceklerdir.
  • Bir bireysel çalışma oluşturabileceklerdir.
  • Eksiksiz bir profesyonel paket meydana getirebileceklerdir.
Tanımı Profesyonel baskı ve dijital paketi hazırlamak, ayrıca: 15 eser, CV, kartvizit ve Web portföyü de hazırlamak. Yeni bir özgün proje de gereklidir. Sınıfta grup kritiği ve bireysel araştırmalar yürütülür.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş ve Proje Matrisinin Gözden geçirilmesi Yok
2 Bireysel Öğrenci Revizyonları Proje matrisi ve işlerin derlemesi
3 Kişisel kimlik ve Markalama Kimlik anketi
4 Kişisel kimlik ve Markalama Kişisel kimliğin ilk taslağı
5 Grup Kritiği Kişisel kimliğin sunumu
6 Tipografik Sistemler Kişisel proje için eskizler
7 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design, Harold Linton’dan seçilmiş okumalar
8 Portfolyo Tasarımı Okuma: www.rgarecruiting.com/rga, Roz Goldfarb
9 Aradönem Portfolyo Kritiği Öğrenci Sunumları
10 Sergi tasarımı ve planlaması www.segd.org gözden geçirilmesi / revizyonu
11 Web sayfası Sistemleri Kişisel projenin prototipi
12 Proje Revizyonları 1,5 Gözden geçirilmiş projelerin öğretim üyesinin geri bildirimi ile yapılmış revizyonu
13 Proje Revizyonları 6,10 Gözden geçirilmiş projelerin öğretim üyesinin geri bildirimi ile yapılmış revizyonu
14 Kişisel Projenin Grup Kritiği Öğrenci sunumları
15 Final Proje Teslimi Dijital dosyalar, Portfolyo çıktısı, kişisel kimlik
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Öğretim üyesi PDF sunumlarını hazırlar
Diğer Kaynaklar Debbie Rose Myers, The Graphic Designer’s Guide to Portfolio Design, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
2
Proje
2
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest