MMD 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 301
Güz
2
6
5
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri bireysel dijital tasarım uygulaması konusunda yönlendirmektir. İki adet orta ölçekli, uygulama odaklı projeden oluşmaktadır. Bu projeler görsel araştırma, analiz, sorunsallaştırma, prototipleme, prova baskı ve sergileme gibi yetilerin gelişimini hedef alır. Öğrencilerden teslim tarihlerine, briflere uyarak yüksek kaliteli yaratıcı snouçlar geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini 100 sayfalık (A4 boyutlarında basılı ya da dijital) bir çalışma kitabı şeklinde ya da 100 ileti içeren bir blog tasarımıyla göstermeleri beklenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci kendilerinin geliştirecekleri yöntemlerle özgün görsel araştırma tekniklerini üreteceklerdir.
  • Öğrenciler kategorizasyon ve klasifikasyon yöntemlerini kullanarak belirlenmiş kriterlere uygun görsel araştırmalar yönetebileceklerdir.
  • Öğrenciler sorunlaştırma tekniklerini kullanarak ve uygulayarak araştırmalarından tasarım sonuçları çıkarabileceklerdir.
  • Öğrenciler iş yönetimi ve motivasyonu için bireysel stratejiler geliştirme ihtiyacı hissedeceklerdir.
  • Öğrenciler prototipleme ve farklı tasarım ürünleri oluşturabilmek için uygun medyayı seçebilecek ve onunla çalışabileceklerdir.
  • Bloglar ve çalışma defterleri tutarak kendi tasarım süreçlerinin gelişimini belgeleyebilecek ve üzerine düşünebileceklerdir.
  • Final tasarım ürünlerini yüksek ustalıkla sergileyebileceklerdir.
Tanımı Dijital Tasarım Stüdyosu I, günümüz kullanıcı odaklı multimedya toplumuna yönelik tasarımlar yapan öğrencilerin görsel yöntembilimlerinin geliştirilmesi ve uygulama yetilerininin güçlendirilmesi üzerine hazırlanmıştır. Eğitim; eğitsel denemeler, kritikler, seminerler, dersler, atölye çalışmaları, online tartışmalar ve bireysel çalışmalardan oluşur. Katılımcı bir anlayaşıa sahip olan stüdyoya öğrencilerin her hafta bir tartışma konusuyla gelmeleri ZORUNLUDUR.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje 1 Yok
2 Proje 1
3 Proje 1 İşlerin çıktısı alınarak tartışma için getirilecek
4 Proje 1 İşlerin çıktısı alınarak tartışma için getirilecek
5 Proje 2 İşlerin çıktısı alınarak tartışma için getirilecek
6 Proje 2 İşlerin çıktısı alınarak tartışma için getirilecek
7 Proje 2 İşlerin çıktısı alınarak tartışma için getirilecek
8 Proje 2
9 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
10 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
11 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
12 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
13 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
14 Proje 3 Tartışmaya yönelik işler getirilecek
15 Proje 3: Sergi / Teslim Sergi hazırlığı ve kurulumu / teslimler
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

İlgili Kaynak için link'e tıklayın.

Diğer Kaynaklar

İlgili Kaynak için link'e tıklayın.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest