MMD 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 302
Bahar
2
6
5
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri bireysel ve kollektif dijital tasarım uygulaması yoluyla yönlendirmektir. Bu ders, görsel araştırma, analiz, metodoloji, estetik, malzemeler, bağlam, izleyici, prototip oluşturma, sergileme ve sunma becerilerini içeren iki orta ölçekli uygulama bazlı projelerden oluşur. Dersin ilk projesi, tasarım metotları ve tasarım düşüncesi üzerine odaklanacak ve öğrencilerin bir dizi tasarım tatbikatı ile tasarım hassasiyetlerini ve pratik becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Ders bireysel ve grup düşünce tekniklerini kapsar; kağıt üzerine eskiz oluşturma ve yazılım araçları kullanma; prototip yaklaşımları, araçları ve teknikleri; ve ortak platformlar için (örneğin web, masaüstü, tablet, mobil ve ötesi) etkileşim tasarımıyla ilgili çağdaş perspektifler sunar. Kurs, entelektüel içeriği aktarmak ve pekiştirmek için makaleler, dersler ve sınıf içi alıştırmaları birleştirecektir. İkinci proje, çizgi romanlar, illüstrasyonlar, 2D, 3D animasyonlar, stop motion ve elle çizilmiş animasyonlar, hareketli grafikler, basılı grafik tasarım, etkileşim tasarımı ve tasarım çözümleri gibi farklı ortamları kullanarak görsel hikaye anlatımı üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler üç kısa öyküden bir tanesini seçebilecekler ve yüksek kalitede yaratıcı sonuçlar üretmesi ve kavramsal çözümler sunmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, orta büyüklükteki projeleri, başlangıç konseptinden son haline dek yaratıcılıklarını etkili bir şekilde yönetebilmeyi gösterebilecek hale geleceklerdir.
  • Öğrenciler, öncelikle dinamik/çekici yaratıcı işleri araştırabilecek, analiz edebilecek, ve eleştirebilecek, ve bu bilgileri pratik uygulamada gösterebileceklerdir.
  • Öğrenciler, yazılım/teknik becerilerini yeterli bir şekilde dinamik/çekici yaratıcı işler yaratmakta uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler orta büyüklükteki projelerde öykü, hikaye anlatımı ve zaman konusunda farkındalık gösterebileceklerdir.
  • Öğrenciler, bir seri tasarımı prototip hale getirip ortaya çıkarmak için uygun medya çerçevesinde inceleyebilecek, seçebilecek ve çalışabileceklerdir.
  • Öğrenciler kendi belirledikleri bir yansıtma metodu kullanarak (blog, eskiz defteri vb.) kendi işlerinin gelişimini eleştirebilecek ve belgeleyebileceklerdir.
  • Öğrenciler, final tasarımlarını yüksek ustalık ile bitirebilecek ve sergileyebileceklerdir.
Tanımı 2. Dijital Tasarım Stüdyosu öğrencileri, kendi yaratıcılıkları ve hedef kitle/alıcı sınırları çerçevesinde, orjinal ve yaratıcı orta büyüklükte sonuçlar üretmeye teşvik etmek için tasarlanmış, pratik temelli bir stüdyo dersidir. Öğretim, seminerler, tutoriallar, münazaralar, atölyeler, online tartışmalar ve bağımsız çalışmaları içerir. Haftalık sunumlarla, öğrencilerin her derse tartışmak için iş getirmeleri beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tartışma: dersin amaçları ve ilk proje, ön araştırma Blogları yeniden tasarlayın ve güncelleyin.
2 Ön hazırlık araştırması/saha araştırması incelemesi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
3 Üç tasarım varyasyonunun sunumu Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
4 Tartışma: Problem analizi ve zihin haritası çıkarma Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
5 Onay & Final tasarım gelişimi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
6 Tasarım gelişimi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
7 Mock up teslimler Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
8 Tartışma: İkinci Proje / Tartışma: Ön araştırma Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
9 Ön hazırlık araştırması/saha araştırması incelemesi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
10 Üç tasarım varyasyonunun sunumu Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
11 Tartışma: Problem analizi ve zihin haritası çıkarma Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
12 Onay & Final tasarım gelişimi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
13 Tasarım gelişimi Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
14 Mock up teslimler Blogları güncelleyin, tartışmak için blog/iş getirin
15 Birinci ve ikinci projenin final teslimleri Öğrencilerden final işlerini sergilemeleri için bir organizasyon düzenlemeleri beklenmektedir.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

İlgili Kaynak için link'e tıklayın.

Diğer Kaynaklar

İlgili Kaynak için link'e tıklayın.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest