MMD 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Fotoğraf Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 303
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İleri Fotoğrafçılık dersi sayısal yöntemlerle bir dizi fotoğrafın üretilmesi, işlenmesi, derlenmesi ve bilgisayar ortamında interaktif yollarla sunuma hazır hale getirilmesini amaçlar. Özellikle multimedya öğrencileri için tasarlanan ders, öğrencilerin bir dönem boyu geliştirecekleri tema ve hazırlayacakları proje aracılığı ile fotoğrafın bir iletişim aracı olarak kullanımını pekiştirir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler ileri fotoğrafçılık teknikleri gereği özgün ve yaratıcı görseller üretebileceklerdir.
  • Öğrenciler düşüncelerinin iletişimine yönelik fotoğrafik görsel üretme tekniklerini etkin bir şekilde seçebilecek ve uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler gerek stüdyo ortamında gerekse dışarıda fotoğraf malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
  • Öğrenciler diğer mecralarda olabileceği gibi mülti medya ortamında da ileri fotoğrafik becerilerini uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kendilerinden emin bir şekilde interaktif bir ortamda dijital fotoğraflarını sunabilecek ya da kürasyonunu yapabileceklerdir.
Tanımı Öğrencilerin bu derste kendi seçecekleri bir kamusal mekan ve oluşturacakları senaryo aracılığı ile belirlenmiş fotoğraf tiplerini oluşturmak üzere çekim yapmaları ve görüntüleri işlemeleri beklenmektedir. Basit bir interaktif yapı oluşturmak üzere fotoğraf görüntülerinin derlenmesi, dizi haline getirilmesi ve bir kısmının animasyona dönüştürülerek tipografi ve ikonlar gibi grafik elemanlarla desteklenmesi öngörülmektedir.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalıştay (diyafram) Dijital kamera, piller, şarjör, dizüstü bilgisayar, SD kart, flash disk. 365 proje hesabı açılması
2 Çalıştay (enstantane) Dijital kamera, piller, şarjör, dizüstü bilgisayar, SD kart, flash disk. 365 proje hesabı açılması
3 Çalıştay (ışıklandırma) Fotoğraf makinası
4 Proje 1: Rephotography dersi Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
5 Projec1: Stüdyo dışında Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
6 Proje 1: Stüdyo dışında İşlerin baskısını al. Sergi kurulumu malzemeleri getir.
7 Proje 1: Açık stüdyo / revizyon Kameranı ve işlerinin baskısını getir.
8 Proje 1: teslim ve sergi İşlerin baskısını al. Sergi kurulumu malzemeleri getir.
9 Çalıştay (tarihi süreç) Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
10 Proje 2: ders (Post-fotoğraf) Kameranı getir. Tarıtışlmak üzere fikirlerle gel.
11 Proje 2: deney 1 Kameranı getir. Tarıtışlmak üzere fikirlerle gel.
12 Proje 2: deney 2 Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
13 Proje 2: Açık stüdyo / sergi Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
14 Proje 2: Açık stüdyo / sergi Kameranı getir ve işlerini blog'una yükleyerek diğer öğrencilerin işlerine de göz at.
15 Proje 2: teslim ve sergi Final işlerin çıktılarını al ve sergi kurulum malzemeleri getir.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı “Toward a philosophy of photography” by Vilem Flusser, “On Photography” by Susan Sontag, “Camera Lucida” by Roland Barthes, “Ways of Seeing” by John Berger, “Yosemite in Time” by Mark Klett and Byron Wolfe, “That’s the way I see it” by David Hockney.
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
12
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest