MMD 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Video Teknikleri ve Prodüksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 304
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersimizin amacı başta TV ve sinema sektörlerinde olmak üzere videonun var olduğu birçok alanda, video üretimi ve teknikleri konusundaki detayları öğretmek ve bu konuda uzmanlar yaratmaktır. Video teknolojileri ve tekniklerini en detaylı şekilde öğreterek, post prodüksiyon aşaması için en uygun ham videoyu oluşturmaktır. Bunların yanı sıra öğrenciyi, ön - yapım içerisinde var olan yan temaların yani senaryo yazımı, hikaye tasarımı, karakter tasarımları ve makyaj gibi konularda da yeterince bilgiye ulaştırmak da diğer hedeflerdendir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Yayina uygun videoyu üretebilecektir,
  • 2) Görüntü oluşturma teknolojilerini gözlemleyebilcektir,
  • 3) Geleneksel video ve fotograf teknikleri hakkında bilgi edinebilecektir,
  • 4) Günümüz teknolojilerini analiz edebilecektir.
  • 5) Videolar arasında var olması gereken plan ve kadrajların grafiksel açıdan değerlendirebilecektir,
  • 6) Çekim teknikleri açısından pratik yol ve inceliklerini gözlemleyebilecektir.
  • 7) Kendi kısa film video kurgumuzu oluşturabilecektir.
Tanımı Bu ders görüntü oluşturma teknolojisinin temellerini araştırır; görüntünün çeşitli cihazlarda ve ortamlarda nasıl yaratıldıklarının etraflı incelenmesi ile başlayıp, görüntünün bilgisayar ile olan ilişkisi ve nasıl var olduğunun araştırılması ile devam eder. Derste geleneksel fotoğraf kamera sistemleri, algılama cihazları, tarayıcılar ve sayısallaştırma araçları ile, temel görüntü montaj yazılımlarından ileri düzey nonlinear sistemlere kadar piksel tabanlı görüntüleme sistemleri detaylı bir biçimde incelenmekte ve uygulanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanımlanması, temel yapım süreçleri Yok
2 Yapım ekibi çalışanları ve görevleri. Ön - yapıma giriş Video Prodüksiyon Örnek araştırması
3 Öykü yazımı, karakter tasarımı, senaryo yazımı Prodüksiyon iş tanımlarının araştırılması
4 Temel fotoğrafçılık ve videonun teknik temelleri Prodüksiyon terim tanımlarının araştırılması
5 Video prodüksiyon örneklerinin incelenerek projeler üzerine tartışılması. Film yönetmenliği: Kamera yerleşimi ve sahne kurmak Tanımlara uygun kamera arkası videolarının araştırılması
6 Proje içinde kullanılacak ekipmanların ve materyallerin hazırlanması. Prodüksiyon içinde kullanılacak sahnelerin incelenerek tasarlanması, storyboard yapımı Prodüksiyon tekniklerinin araştırılarak örneklerle sunulması
7 Film aydınlatması tasarımı Planların oluşturulması
8 Temel ses ve kayıt bilgisi. Çekim uygulaması Öğrenci projelerinin ön-yapımının tamamlanması
9 Kurgu ve Adobe Premiere programına giriş Teknolojik dijital montaj ve klasik tip bant montaj farklarının araştırılması
10 Ses ve videonun Adobe Premiere programı ile harmanlaması Öğrenci 1. proje çekimlerinin tamamlanması
11 Adobe Premiere programı ile sunum videoları oluşturmak Adobe Premiere programının basit efektlerini ve geçişleri ile ilgili 15 sn. hareketli grafik tasarım ürünü ortaya koymak
12 Birinci projenin tamamlanması Renklerin ve aksların kontrolünün yapılması
13 Adobe Primiere programında geçişlerin incelenmesi Toplantı video sunum örneklerinin incelenmesi ve alternatif bir ürün hazırlanması
14 İkinci projenin üretimi Yok
15 Projelerin tamamlanması, teslim ve sunumu Sunumlar
16 Film bütçelendirmesi, güncel yapım ve dağıtım yöntemleri

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen referans kitaptan bölümler
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
100
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest