MMD 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Multimedya Tasarımı ve Animasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 306
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin tasarlanma amacı, öğrencilere film, dizi, animasyon, bilgisayar oyunları sektöründe, yaratıcı bir konsept tasarım ekibinde çalışabilmeleri için gereken becerilerin ve felsefesinin öğretilmesidir. Sektörde kullanılan en yeni teknikler, materyaller ve profesyonel ipuçları ele alınacaktır. 3D konsept tasarımı dersinde, profesyonel fikir ve görsel geliştirme yöntemleri üzerinde durulacak, öğrenciler 3d karakter modelleri, hayali yaratıklar, düş dünyalarında yaşattıkları bilinmezlikleri yaratacaklar,sonrasında bunları farklı programlar aracılığıyla renklendirecek ve görsel hale dönüştüreceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) 3Boyutlu modelleme için gerekli olan, 2 boyutlu karakter tasarlayabilme ve çok açılı tasarım planlanlaması beceresine sahip olabilecekler.
  • 2) Animasyon üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek konsept tasarım bilgisine sahip olacaklar.
  • 3) 2 boyutlu tasarımları 3 boyutlu ortama aktarabilecekler
  • 4) 3 boyutlu modelleri heykel teknikleriyle detaylandırma,renklendirme,poza sokma ve görselleştirme prensiplerine hakim olacaklar
  • 5) Farklı türdeki boyutlandırma teekniklerini analiz edebilecekler
  • 6) 3 boyutlu üretim için gerekli olan insan ve hayvan kas sistemlerinin çalışma prensiplerini anlayacaklar
  • 7) Bir tasarım fikrini kavramsallaştırma becerisine sahip olacaklar.
Tanımı Bu ders öğrencileri konsept tasarımın sanatsal ve teknik temelleri olan 3d modelleme,renklendirme,ışık ve sahneleme gibi gelecekte bu alanda sağlam temellerin atılmasınını sağlayacak bir birikimle donatacaktır. Zbrush ve Maya programlarının kullanımını geliştirmeye yarayacak basit ve uzmanlık gerektiren yöntemler ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konuya giriş:3 boyutlu konsept tasarım nedir? Concept design from the ground up by Kevin Crossley
2 Konsept tasarımın gelişim sürecinin açıklanması The Skillful Huntsman: Visual Development of a Grimm Tale at Art Center College of Design
3 2 boyutlu tasarımın unsurları (boş-dolu alan ilişkisi,perspektif,yerçekimi,boşlukta birim,renk teorisi) Wucius Wong Principles of Two-Dimensional Design
4 İnsan, hayvan anatomisi ve orantısı Anatomy Drawing School: Human, Animal, Comparative Anatomy
5 Karakter tasarım temel bilgisi Designing with Pixar: 45 Activities to Create Your Own Characters, Worlds, and Stories
6 Kavramsallaştırma yaklaşımları
7 Modelleme planı
8 Üç boyutlu dünyayı kavrama
9 Ara sınav
10 3 boyutlu modellemenin temelleri(Maya’da lathes ve loft teknikleri,extrusion ve bevel teknikleri) Dariush Derakhshani Introducing Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press
11 İleri seviye teknikler-Zbrush ve Maya’da modellemeyi planlama stratejileri. Autodesk Maya Press The Art of Maya: An Introduction to 3D Computer Graphics
12 Maya ve Zbrush’da basit modeller yaratma Michael Ingrassia Maya for Games: Modeling and Texturing Techniques with Maya and Mudbox
13 Uv paketlemeye ve düzenlemeye giriş,renklendirme ve ışıklandırma Jeremy Birn Digital Lighting and Rendering (3rd Edition) (Voices That Matter)
14 Projenin geliştirilmesi
15 Final Projesi -
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Science of Creature Design: understanding animal anatomy
Diğer Kaynaklar www.zbrushcentral.com,www.cgfeedback.com,www.3dtotal.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
-
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
70

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest