MMD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Video Post Prodüksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 403
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; görsel iletişim dünyasında bir yapım süreci sonunda oluşan verilerin izleyiciye sunulabilir duruma getirildiği son yapım / post - prodüksiyon aşamalarının tümüne hakim olmalarını sağlamaktır. Programın yoğun olması sebebiyle öğrencilerin üstün grafik tasarım bilgilerine sahip olmaları beklenmektedir. Adobe programları olan photoshop ve illustrator gibi programları öğrencilerin sorunsuz kullanıyor olması gereklidir. Dönem sonunda öğrencilerin beş proje tamamlaması gerekmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin amacı sanat ve tasarımda gerekli post ve görsel farkındalığını sağlayabilecektir.
  • Bu ders ayrıca, görsel iletişim tasarım için kullanılan olası görsel elementlerinin altını çizebilecektir
  • Bir videoda son yapım sürecinde yapılmış olan değişiklikleri tanımlayabileceklerdir
  • * Son yapım sürecinin tamamını tanıyacaklardır,
  • * Son yapım sürecine gelmiş bir videoyu kurgulama, 2 boyutlu görsel etkiler tasarlayıp uygulama, renklerini düzenleme becerilerine sahip olacaklardır.
Tanımı Bu ders öncelikle pratik araçlar kullanarak son yapım tekniklerinin uygulanmasını sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hazırlıktan post-prodüksiyona yapım aşamaları / Post-prodüksiyon nedir?
2 Temel kurgu ve devamlılık teknikleri / Premiere'de kurgu
3 Premiere'de yazı, kayan yazı, alt bant
4 After Effects'e giriş Yazı animasyonu teslimi
5 Renk düzenleme bilgisi / LUT -
6 After Effects'te animasyona giriş Renk düzenleme teslimi
7 After Effects'te logo animasyonu
8 Encoding / Sık kullanılan formatlar
9 After Effects'te tipografi Logo animasyonu teslimi
10 Görsel efektlere giriş After Effects'te tipografi teslimi
11 Tatil -
12 Yeşil - Mavi perde / Temel görsel efektler -
13 Görüntü Birleştirme / Compositing Birleştirilmiş görüntü teslimi
14 Motion Tracking Yok
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
24
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest