MMD 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Portfolyo Tasarımı ve Profesyonel Pratik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 404
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrenci kendi kendi görsel dilini oluşturmayı ve kendi sanatçı dilini sunmayı öğrenecek. Profesyonel seviyede portfolyo, özgeçmiş, kartvizit ve kendi işlerinden oluşan seçkiyi websitesi için sunuma hazır duruma getirecek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İşitsel-Görsel çalışmalarını gerekli iletişim araçları üzerinden sunmayı öğrenecek
  • • Çalışmalarını herkese açık şekilde sunmayı öğrenecek
  • • Kendi görsel dilini açıklamakta ve görsel dilinde uzmanlaşmakta ihtisaslaşacak
  • • Kendi çalışmalarının gelişimi için gerekli olan değerlendirme ve analiz etme özelliklerinde ilerleyecek
  • • Çalışmalarını profesyonel seviyede tasarımlamayı ve üretmeyi öğrenecek
Tanımı Çeşitli iletişim araçları ile üretilmiş sanatçı portfolyolarının sınıf içi tartışma, değerlendirme ve sunumlarla geliştirmek. Öğrencinin çalışmalarını sunabilmesi için yeni yöntemlere rehberlik etmek.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Anket. Proje planlama ve özgeçmiş metni değerlendirmesi Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
3 PERSONA: Kamusal İmaj Kişisel ve toplumsal imajın nasıl tasarlanması gerektiği üzerine sunum ve ders Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
4 Proje 1: İçerik Yönetimi Portfolyo tasarımı Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
5 Proje 1: İçerik Yönetimi Özgeçmiş ve Kartvizit tasarımı Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
6 Portfolyo Taslak Sunumu Sunum için hazırlanma.
7 Kişisel Görüşmeler. Taslak portfolyo teslim İlgili tüm materyalin toplanması.
8 Kişisel Görüşmeler. Taslak portfolyo teslim Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
9 Proje 2: Potfolyo Tasarım Portfolyoları baskıya ve ekran sunumu için hazırlık Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
10 Proje 2: Potfolyo Tasarım Portfolyoları baskıya ve ekran sunumu için hazırlık Grup diyaloğu için hazırlanma.
11 Grup Kritikleri. Grup içi sunumlar Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
12 Proje 3: Kartvizit Revizyon: Sunulan Kimlik Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
13 Proje 3: Kartvizit Tasarımcı kimlik kartı yaratmak Gerekli olan tüm araçların sınıfa getirilmesi, eskiz defter dahil.
14 Kişisel Görüşmeler Sunum için hazırlanma.
15 Final sunumu jürisi ve teslim
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Illumunating The Video Sally Jo Fifer Design Elements - A Graphic Style Manual Timothy Samara Rockport Publishers, Inc 2007 ,Graphic Design School - The Principles and Practice of Graphic Design 5th Edition  David Dabner, Sandra Stewart, Eric Zempol 2014 Quatro Inc, Adobe Creative Suite Printing Guide Classic Russian Posters Moscow Publishing House 2010, Universal Principles of Design - 100 Ways to Enhance Usability William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler

Eisenman, Sara. 2008, Building Design Portfolios. Myers, Debbie Rose. 2008, The Graphic Designer’s Guide to Portfolio Design. Rowe, Robert; Will, Will; Linton, Harold. 2009, Graphic Design Portfolio Strategies for Print and Digital Media.

Diğer Kaynaklar http://www.as8.it

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
1
20
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
8
Çalıştay
Portfolyo
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest