MMD 494 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 494
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı: 1) Araştırma odağını güçlendirmek; 2) Araştıma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak; 3) Çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek; 4) Arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek; 5) Bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek;
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi alıp başarı ile tamamlayan öğrenci; kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi oluşturabilecektir
  • teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi çözümleyebilecektir
  • gerekli araştırma ve yazma becerilerini uygulayabilecektir;
  • araştırma etiği ve intihale ilişkin prensipleri yerine getirebilecektir
  • kendi araştırma konusunu sözlü bir şekilde sunabilecektir;
  • beklenen standartlarda akademik bir çalışma ortaya koyabilecektir
Tanımı Bu ders, 4. Sınıf öğrencilerine tez planlarını kurmakta yardımcı, teorik bir derstir. Bir dizi yazma ve okuma alıştırması aracılığıyla öğrencilere, araştırma yürütme, araştırma konusu bulma, soru sorma ve güçlü iddia ve iyi argümanlarda bulunma ve bunları yazı yoluyla savunmanın yolları öğretilir. Edinilen bilgi ve beceriler, mezuniyet tasarım projesine destek verecek potansiyeli taşır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş |Kitap Sunumu I Temel Terminoloji Yaz boyunca okunan kitapların tartışılması
2 Araştırma nedir? Neden yapılır? Terminolojinin okunmalı, 1 abir adet birincil ve 1 adet ikincil kaynakça bulunmalı
3 Zihin haritalama: Konu seçimi Yok
4 Tez fikirleri tarıtşması, araştırmaların planlanması Görev1: Tez fikirleri (taslak ve 250 kelimelik özet)
5 Kaynak bulmak ve kullanmak, alıntılama stilleri, tez formatları Yok
6 Yöntem ve yöntembilim (I) Okuma 1
7 Yöntem ve yintembilim (II) Görev2: Tez amacı ve yapısı yazılacak, Okuma 2
8 Kritik düşünce ve okuma (I) Görev3. Bibliografya sunumu ve kaynakların tartışılması, Okuma 3
9 Kritik düşünce ve okuma (II) Araştırma ahlakı Yok
10 TEST, Tez taslakalrının tartışılması (I): İçindekiler ve bölümler Işlerin basımı ve sunumu
11 Tez taslakalarının tartışılması (II): Argüman oluşturmak Işlerin basımı ve sunumu
12 Tez taslaklarının tartışılması (III): Argümanları kuvvetlendirme Işlerin basımı ve sunumu
13 Sunumlar, düzenlemeler Işlerin basımı ve sunumu
14 Sunumlar, tartışmalar Işlerin basımı ve sunumu
15 Final değerlendirmeler, baskı Işlerin basımı ve sunumu
16 Tez baskısı Tezin teslimi

 

Dersin Kitabı Kitap ve dergilerden okumalar
Diğer Kaynaklar Sunumlar ve videolar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
20
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
3
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest