MMD 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMD 498
Bahar
2
6
5
10

Ön Koşul(lar)
  FFD 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MMD 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MMD 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MMD 401 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve VCD 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve VCD 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve FFD 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mezuniyet Projesi dersinin ana amacı, öğrenciyi kendi ilgi alanları doğrultusunda seçeceği, eğitimi boyunca öğrendiği teorik ve pratik bilgileri uygulamaya dökmesi beklenen büyük ölçekli bir multimedya projesini yürütme ve tamamlama konusunda yönlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Büyük ölçekli bir multimedya projesi geliştirmeye yönelik profesyonel ve entelektüel bir yaklaşım geliştirebilecektir.
  • Karmaşık tasarım problemleri ve tasarım stratejileri geliştirerek tasarım alanında teorik ve pratik bilgi, tasarım tarihi ve kavramları analiz yeteneğini kullanabilecektir.
  • Kariyer yolunda gelecekte yönelinecek alanı belirlemek için kişisel ilgileri keşfedebilecektir
  • Yenilikçi proje tanımları ve profesyonel proje planlaması ve zaman yönetimi yeteneği geliştirebilecektir.
  • Profesyonel tasarım yazılımlarını uygulama becerisi ve projenin uygulanması için gerekli yeni araç ve yöntemleri araştırma ve öğrenme yeteneğini geliştirebilecektir.
  • Karmaşık tasarım problemlerine yenilikçi çözümler üretme yeteneğini geliştirebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrenciler kişisel ilgi alanları doğrultusunda bir mezuniyet projesi fikri seçecek, kavramlar, eskizler, maketler ve prototipler üzerine haftalık tartışmalarla bu fikri, proje fikir önerisinden orijinal ve kavramsal olarak olgun bir multimedya projesine doğru geliştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje önerisinin ve çalışma planının gözden geçirilmesi Öneri taslakları ve çalışma planının getirilmesi
2 Grup kritikleri Grup kritiği için yeni bir çalışmanın hazırlanması
3 İlk jüri ve kişisel kritikler Kişisel kritik için gözden geçirilen önerinin sunumunun hazırlaması
4 Kişisel kritikler Kişisel kritik için yeni çalışmanın getirilmesi.
5 Dönem ortası sergi toplantısı Grup tartışması/kritiği için bir sergi planı getirilmesi
6 Kişisel kritikler Kişisel kritik için yeni çalışmanın getirilmesi.
7 Kişisel kritikler Kişisel kritik için yeni çalışmanın getirilmesi.
8 Kişisel kritikler Kişisel kritik için yeni çalışmanın getirilmesi.
9 İkinci Jüri
10 Kişisel kritikler Kişisel kritik için yeni çalışmanın getirilmesi.
11 Final kritikleri Kişisel kritik için çalışmanın son halinin getirilmesi
12 Final kritikleri Kişisel kritik için çalışmanın son halinin getirilmesi
13 Final kritikleri Dijital dökümanlar, Process defteri, çalışmanın fotoğrafları, katalog metni
14 Final projenin teslimi Sergi kurulumu için tüm malzemelerin getirilmesi
15 Sergi ve jüri Final sunumların hazırlanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Andrea Bennett, Design Studies, 2006. Brenda Laurel and Peter Lunenfeld, Design Research: Methods and Perspectives, 2003. Bill Moggridge, Designing Interactions, 2007 David E. Grey, Doing Research in the Real World, 2009
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
64
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
64
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
8
    Toplam
256

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest