VCD 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sayısal Ortamda Tasarıma Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 101
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin esas amacı öğrencilere sayısal ortamdaki tasarım araçlarını temel seviyede öğretmek ve görsel okuryazarlık ve tasarımda yaratıcılık düzeylerini ilerletmektir. Eğitim kılavuzları ve sınıf-içi egzersizler yardımıyla, öğrencilere Adobe CS'in (Photoshop, Illustrator ve InDesign) tasarım ve imge yaratım uygulamaları açısından temel bir donanım kazandırmak hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir sayısal tasarım programı kullanarak 2 boyutlu görsel kompozisyonlar üretebilecektir.
  • Hazır bir imgeyi arzu edilen bir etki yaratabilecek şekilde dönüştürebilecektir.
  • Sanat ve Tasarım Stüdyosu'nda edindiği temel tasarım becerisini sayısal tasarım problemleri ve uygulamalarına yansıtabilecektir.
  • Sayısal tasarım programları kullanarak soyut ve karmaşık şekillerin geometrik analizini yapabilecektir.
  • Kendilerine ait bir sayısal imge arşivi oluşturabilecektir.
  • Raster ve vektör imgeleri işleyebilecektir.
  • İmgeleri sayısal ortamda ayrıştırıp birleştirebilecektir.
Tanımı Dersler üç farklı Adobe CS uygulamasının (Photoshop, Illustrator ve InDesign) öğretimine dayanmaktadır. Temel tasarım stüdyosunda kazanılan tasarım düşüncesinin sayısal ortamdaki yaratıcı tasarım sürecinde de içselleştirilmesine dönük sınıf-içi tasarım egzersizleri yapılmaktadır. Sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin sayısal tasarım araçları yardımıyla analiz ve incelenmesi de dersin etkinlikleri arasındadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Kültürün Temel Terimleri
2 Adobe Indesign’a giriş (Ara yüz, araçlar ve diğer temel özellikler)
3 Adobe Indesign ile Tasarım Yapmak
4 Adobe Indesign ile Tasarım Yapmak
5 Adobe Illustrator’a giriş (Ara yüz, araçlar ve diğer temel özellikler)
6 Adobe Illustrator ile Tasarım Yapmak
7 Adobe Illustrator ile Tasarım Yapmak
8 Arasınav
9 Adobe Photoshop’a giriş (Ara yüz, araçlar ve diğer temel özellikler)
10 Adobe Photoshop ile Tasarım Yapmak
11 Adobe Photoshop ile Tasarım Yapmak
12 Final Projesi: Yaratıcı Tasarım Sürecinde Üç Adobe Uygulamasının Birleşimi
13 Final Projesi: Yaratıcı Tasarım Sürecinde Üç Adobe Uygulamasının Birleşimi
14 Final Projesi: Yaratıcı Tasarım Sürecinde Üç Adobe Uygulamasının Birleşimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı powerpoint presentations
Diğer Kaynaklar An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara - Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester Graphic Design A New History, Setphen J. Eskilson, Laurence King Publishing, 2007; Being Digital, Nicholas Negroponte, Knopf, 1995

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
103

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest