VCD 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 102
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günlük hayatımızda gördüğümüz işaretler, semboller ve görüntüleri okuyabilme ve detaylı olarak analiz edebilme konusunda öğrencilere temel düzeyde yeti kazandırmak; yeni anlam ve fikirlerin üretilmesinde temsili görüntüye anlam yükleyebilmeyi öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarımın görsel dilini temel düzeyde uygulayabilecektir;
  • Semiyoloji konusunun içeriğini temsil eden ikon, indeks ve semboller arasındaki ilişkileri çözümleyebilecektir;
  • Resimsel unsurları ve sembolleri semiyolojik bir dil içinde kullanabilecektir;
  • Görsel iletişim tasarımı alanında dünyadaki örnekleri yorumlayabilecek ve ileride kullanma yetisine sahip olabilecektir;
  • Fonetik dilin görsel dil olarak ortaya çıkış süreci ve önemi hakkında bilgi toplayabilecektir;
  • Gestalt Teorisi’nin belli birtakım özelliklerinin görsel iletişim ile ilişkisini değerlendirebilecektir;
Tanımı Bu ders işaretler, semboller, ikonlar, göstergeler ve simgelemeleri içine alan, görsel iletişimin temel dili ve semiyolojisine giriş seviyesindeki bir derstir. Derste grafik tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi görsel iletişim tasarımcılarının gelecekte karşılaşacakları veuygulayacakları işlerden yola çıkılarak görsel iletişimin temel dili görsel örneklerle incelenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş : Görsel İletişim Nedir
2 Sayısal Ortam ve Tasarım
3 Film Gösterimi I
4 Tasarım Prensipleri ve İşlevsel Gereksinimler - An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara - Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester
5 Film Gösterimi II
6 Tasarım Prensipleri ve İşlevsel Gereksinimler - An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara - Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester
7 Tasarım Prensipleri ve İşlevsel Gereksinimler - An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester
8 Görüntüde Anlam - An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester
9 Ara Sınav
10 Proje
11 Proje
12 Proje
13 Proje
14 Projelerin Değerlendirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Power Point sunumları
Diğer Kaynaklar - An Introduction to Visual Culture, Nicholas Mirzoeff - Seeing is Believing, Arthur Asa Berger - Communication Design, Jorge Frascara - Visual Communication: Images with Messages, Paul Martin Lester

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest