VCD 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çizim Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 111
Güz
0
4
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Gözlem yeteneklerini geliştirmek, temel çizim ve desen prensiplerini anlayabilmek ve de çeşitli çizim elemanları – metotları –kavram ve terminolojilerini kullanabilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Doğru gözlem yaparak ölçülendirebilecektir,
  • 2) İki boyutlu yüzeyde çizgi, şekil ve değer kullanarak üç boyutlu form oluşturabilecektir,
  • 3) Perspektif kullanarak geometrik objeleri çizebilecektir,
  • 4) Kompozisyon kavram ve metotlarını uygulayabilecektir
  • 5) Değişik çizim malzemelerini kullanabilecektir (kurşun kalem, füzen, sangin ve kuru pastel gibi),
  • 6) Renk ve kuramlarını uygulayabilecektir,
Tanımı Bu uygulamalı derste basit çizim teknikleri terimleri, değişik malzemelerle yapılan uygulamalar öğretilecektir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizim ve desen kavramlarının tanıtımı Yok
2 Çizgisel desen denemeleri (geometrik formlar) Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
3 Çizgisel desen denemeleri (obje) Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
4 Çizgisel desen (alçı torsolar) Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
5 Arasınav (%20) Yok
6 Kütlesel desen Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
7 Kütlesel desen (charcoal) Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
8 Kütlesel desen (sanguine)Mass drawing Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
9 Arasınav (%30) Yok
10 Perspektif Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
11 Renk kuramları ve Uygulaması Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
12 Kuru pastel ile desen Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
13 Karişık teknik ile uygulama Sınıf çalışması için gerekli tüm malzemeleri getirmek
14 Final çizim sınavı Yok
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Drawing Space, Form, Expression (W.Entice & M Peters)Drawing to See (N Goldstein& F. Harriet)The Natural Way to Draw (K.. Nicolaides )Dictionary of Art Terms ( E.L.Smith)Principles of Color Design (W. Wong)Color Harmony I II (B. Whelan)
Diğer Kaynaklar Renk Kuramları Power point sunumu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
25

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest