VCD 132 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Baskı için Çizim Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 132
Bahar
0
4
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Farklı çizim teknikleriyle birlikte, görsel iletişim tasarımındaki kullanımıyla temel serigrafi baskı teknikleri uygularken, çeşitli baskı teknikleri ve tekniklerin tarihsel süreç içindeki yeriyle ilgili temel bilgi edinmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel çizim tekniklerini kullanarak tasarım yapabilecektir
  • Baskı teknikleri ve bu tekniklerin tarihsel gelişimiyle ilgili temel bilgileri edinecektir.
  • Tarihsel süreç içindeki önemli sanatçıların baskılarını tanıyabilecektir.
  • Baskı tekniklerinin görsel iletişim tasarımındaki uygulama alanlarını hakkında bilgi edinebilecektir.
  • Serigrafi baskının temel tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Temel tasarım elemanlarını kullanarak serigrafi tekniğiyle baskı uygulamaları yapabilecektir.
Tanımı Bu derste öğrenciler baskı teknikleri ve tarihsel gelişimi örneklerle inceleyecek, Serigrafi baskı ile ilgili temel bilgiler edindirilecek, çeşitli çizim teknikleri uygulamalarıyla, temel tasarım elemanları kullanılarak yapılacak tasarımlarla, serigrafi baskı uygulamaları yapacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje 1 http://www.moma.org/interactives/projects/2001/whatisaprint/flash.html The Complete Printmaker /Techniques, Traditions, Innovations John Ross, Clare Romano, Tim Ross, The Free Press,USA,1990 p.143-190
2 Çizim Uygulamaları Yok
3 Çizim, linolyum üzerine tasarım aktarma, oyma, linolyum baskı için hazırlanma Yok
4 Çizim, linolyum üzerine tasarım aktarma, oyma, linolyum baskı için hazırlanma Yok
5 Temel serigrafi baskı uygulamaları/transfer,baskı Yok
6 Temel serigrafi baskı uygulamaları Yok
7 Proje 2 Yok
8 Çizim uygulamaları Yok
9 Kumaş üzerine çok renkli serigrafi baskı uygulaması/ transfer, baskı Yok
10 Kumaş üzerine çok renkli serigrafi baskı uygulaması/ baskı, Proje 3 Yok
11 Proje 3, Çizim uygulamaları Yok
12 Çizim uygulamaları Yok
13 T-shirt’e çok renkli serigrafi baskı uygulaması/ transfer,baskı Yok
14 Dijital baskı Yok
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Sergi ve değerlendirme Yok

 

Dersin Kitabı The Complete Printmaker /Techniques, Traditions, Innovations John Ross, Clare Romano, Tim Ross, The Free Press,USA,1990 p.143190
Diğer Kaynaklar http://www.moma.org/interactives/projects/2001/whatisaprint/flash.htmlGraphic Design Solutions,Landa Robin, Thomson Delmar Learning,2006Design Basics For Creative Results, Peterson Bryan L.,How Design Books,2003

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
100
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
19
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest