VCD 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 202
Bahar
8
8
5
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, biçimsel tasarım tekniklerinin kullanımı aracılığı ile, öğrencilere görsel iletişimdeki görsel betimleme ve ifade problemlerini çözebilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders devamı olduğu VCD 201 dersinin üç ana prensibi üzerinde durur; 1- Sistematik ve metodik bir tasarımsal düşünmes yetisi geliştirmek, 2- Tasarımda kullanıcı odaklı bir anlayış geliştirmek, 3- Mesleki kimliği geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımda sistematik bir yaklaşım uygulayabileceklerdir.
  • Tasarım problem tespit edip belirleyebileceklerdir.
  • Fikirleri kavramsallaştırıp görselleştirebileceklerdir.
  • Tasarım çalışmalarını akılcı olarak sunup açıklayabileceklerdir.
  • Profesyonel bir tasarım tavrı sergileyebileceklerdir.
Tanımı Öğrencilerin verilen problemlere görsel olarak çözüm üretip yorumlarlar. Üzerinde durulacak konular, kavram ve uygulamalardan bazıları soyutlama, kavramsal düşünebilme, renk kullanımı, tipografik yaklaşımlar ve kolajdır. VCD 201 müfredatının çıktıları doğrultusunda, bu dersin amacı kazanılan beceri ve yetileri derinleştirerek piyasaya uygun tasarım pratikleri odaklı takım çalışmasına yoğunlaşmaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş 4. Proje Dersin içeriği ve işleyişi hakkında bilgiler verilmesi.
2 4. Proje Araştırma ve ilk tasarım taslakları
3 4. Proje 4. Proje için proje ortası kritiği
4 5. Proje 4. Proje jürisi 5. Projeye giriş
5 5. Proje Araştırma ve ilk tasarım taslakları
6 5. Proje 5. Proje için Proje ortası kritiği
7 5. Proje 5. Proje jürisi, geribildirim ve işlerin tamamlanması
8 VCD WORKSHOP 6. Proje 6. Projeye giriş, araştırma ve tartışma
9 6. Proje ilk tasarım taslakları üzerine kritik
10 6. Proje 6. Proje için Proje ortası kritiği
11 Tatil
12 6. Proje 6. Proje jürisi, 7. projeye giriş
13 7. Proje 7. Projeye giriş final taslakalr üzerine geribildirim
14 7. Proje Final işlerin baskısı, sergi kurulumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Frascara, J. (2004). Design Fundamentals: Introduction. Unpublished manuscript, Department of Art & Design, University of Alberta, Canada; Frascara J. (2004). Communication Design: Principles, Methods, and Practice. Allworth Press, New York; Papanek, V. (1984). Design for the Real World. Thames and Hudson, London; Heller, S., Vienne, V. (2003). Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility. Allworth Press, New York

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
4
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
4
7
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
256

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest