VCD 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tipografik Tasarım I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 203
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Harf biçimlerinin anatomisi, harf tiplerini ayrıştırabilmek ve kurabilmek, yazı/içerik estetik ilişkileri, yazım ve düzeltmedeki dijital işçilik gibi aynı zamanda harflendirme resimleri ve kompozisyonları yapabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deneysel, fotoğraf teknikleri ve tasarım süreci ile ilgili proje tanımı doğrultusunda araştırma yapmayı gösteren bir dizi çalışma geliştirme becerisinin gelişmesi. Uygulama parametrelerini, projelerinin üretimi ile ilgili bir dizi yeni ve yerleşik fotoğraf ve tipografi teknikleri ve süreçlerinin test edilmesi yoluyla gösterimi becerisi
  • Öngörülen ve öngörülemeyen sorunları çözerken, bilgi, teori ve pratiği bütünleştiren ve sentezleyen detaylı bir eleştirel ve analitik bir şekilde süreç ve materyallerin planlanmasını ve hazırlanmasını belgeleme becerisi
  • Malzemenin profesyonel kaliteye ve standartlara göre üretilmesinde, sağlık ve güvenlik konularında ve yönetmeliklerde iyi uygulama gösteren, karmaşık, öngörülemeyen ve özel durumlarda etik olarak çalışabilme becerisi
  • Bağımsız öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için inisiyatif ve kişisel sorumluluk alabilme. Sürekli mesleki gelişim için gerekli bağımsız öğrenme yeteneğini gösterebilme ve akademik / mesleki içeriğe uygun yollarla araştırma ve burs talepleriyle orantılı olarak sayısal becerilerde yeterlilik sergileyebilme
Tanımı Bu ders harf biçimlerine strüktürel bir yaklaşıma sahiptir; ilk ciddi tipografi ve harftipi tasarımı açılımıdır: tipografinin tarihi, kuralları, sınflandırmaları, uygulamaları ve tasarım temelleri. Bu ders öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve işlenebilen beceriler öğretir. Uygun terminoloji kullanımı ve bilgisi önemlidir. İletişimde temiz ve net olmak, biçimi nasıl net ve kesin elde edebileceğimizi sorgular.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Müfredata giriş ve dersin ana fikri. Yok
2 Harftiplerinin anatomisi ve evrimi üzerine bir konuşma. Proje 1: Tipografide jestürel sözcükleri. Atölye 1: Letters relationship chart redesign. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
3 Proje 1 için son tarih. Proje 2: Pozitif Negatif ayrımı. Sembollerin sisteminde kurum ve yıkım üzerine bir konuşma. Harftipi sınıflandırılması üzerine bir konuşma. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
4 Harf örnekleri üzerine bir konuşma. Atölye 2: Büyük harflerin biçimini tanımlama. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
5 Proje 2 için son tarih. Atölye 3: Vox 13 sketches. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
6 Ödev (Atölye 3: Vox 13 sketches.) Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
7 Anlamsal ve sentetik boşluk / biçim ilişkileri üzerine bir konuşma. Atölye 3: Foundational Hand. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
8 Proje 3: Görsel şiir. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
9 Düzen prensipleri üzerine bir konuşma. Fontları seçme kullanma ve çoğaltma üzerine bir tartışma. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
10 Proje 3 için son tarih. Yazı tipografi parametreleri üzerine bir konuşma. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
11 Proje 4: Harf düzenlemeleri konuları ve okunabilirlik. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
12 Gösterim: ‘Making Faces.’ Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
13 Yazılı final sınavı. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
14 4. projenin revizyonu Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli.
15 Tasarım aşaması. Proje 4 için son tarih. Yok
16 Final çalıştay

 

Dersin Kitabı

Ders süresince öğretim görevlisi tarafından bildirilecetir.

Diğer Kaynaklar

Robert Bringhurst, The elements of typographic style, Hartley & Marks publishers, 2008 Josef Müller-Brockmann, Grid systems in graphic design, Ram publications, 1996 Adrian Frutiger, Signs and Symbols, Edbury Press, London, 1998 Simon Garfield, Just my type: A book about fonts, Gotham books, 2011 John Kane, A Type Primer, Layrence King, London, 2011 Ellen Lupton, Thinking with Type, second edition, Princeton Architectural Press, New York, 2010 Heidrun Osterer-Philipp Stamm, Adrian Frutiger: Complete Typefaces, Birkhäuser, Basel, 2009 Timothy Samara, Making and breaking the grid, Rockport publishers, 2002

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
3
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
4
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest