VCD 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tipografik Tasarım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 204
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Harf biçimi tasarımının ızgaralandırmaları, ölçütleri ve temelleri; tipografi üzerine tarihi araştırmalar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Deneysel yelpazede, fotoğraf teknikleri ve süreçlerini kullanabildikleri işler ortaya koyacaktır.
  • 2- Projelerinin üretiminde fotoğraf ve tipografi tekniklerini uygulayabilecektir.
  • 3- Projelerinin planlama ve gelişim süreçlerini ve malzeme seçimlerini, teori ve pratiği birleştirecek şekilde yürüterek tasarım problemlerini çözebilecektir.
  • 4- Karmaşık, beklenmedik ve özel beceriler gerektiren durumlarda, etik duruşlarından taviz vermeden, profesyonel kalite ve standartlarda iş üretecektir.
  • 5- Kendi eğitimlerini ve profesyonel gelişimlerini sürdürmek üzere inisiyatif ve sorumluluk alabilecektir.
Tanımı Bu ders harf biçimlerine strüktürel bir yaklaşıma sahiptir; ilk ciddi tipografi ve harftipi tasarımı açılımıdır. Tipografinin tarihi, kuralları, sınflandırmaları, uygulamaları ve tasarım temellerini içerir. Bu ders öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve işlenebilen beceriler öğretir. Uygun terminoloji kullanımı ve bilgisi çervesinde, iletişimde temiz ve net olmak, biçimi nasıl net ve kesin elde edebileceğimizi sorgular.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje 1: Logo’dan Harf’e. Yok
2 Bütünleşik harf üzerine bir ders. 5. Atölye: Tracing Bitmap. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
3 Proje 5 ve Atölye 5 için son tarih Teslim.
4 Kaligrafi stilleri üzerine bir ders. 6. Atölye: Kaligrefi stilleri Kaligrafi kalemleri getirilmeli.
5 6. Proje: Gridnik. Dijital harf biçimleri üzerine bir ders. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
6 20. yüzyıl harf tasarımcıları üzerine bir ders. Araştırma. Not alma için hazırlanmalı ve araştırma yapılmalı.
7 Proje 6 ve araştırma için son tarih. Proje 7: Matchbox for a Type Designer. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
8 Film gösterimi. 7. Atölye: Typotheater. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
9 Ders yok. Çalışmalar devam ediyor. Öğrenciler kendi çalışmalarını özgürce düzenlemeliler.
10 Proje 7 için son tarih. Proje 8: Figure-Ground. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
11 Harf biçimi çizimi üzerine bir ders. (Analog/Sayısal-vektörel) Belgeleme yapmak için not almaya hazırlanmalı.
12 8. Atölye. Kesme ve yerleştirme. Teknik birimler. Gerekli tüm araç gereçler sınıfa getirilmeli, eskiz defter dahil.
13 Yazılı final sınavı Derste verilen tüm handoutların ve alınan notların toplanması ve çalışılması.
14 Proje 8 için ön-final. Sunum için hazırlanma.
15 Final değerlendirmesi. Gerekli olan dijital dosyaların ve çıktıların getirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı http://bit.ly/25ywL8g
Diğer Kaynaklar Robert Bringhurst, The elements of typographic style, Hartley & Marks publishers, 2008 Josef Müller-Brockmann, Grid systems in graphic design, Ram publications, 1996 Adrian Frutiger, Signs and Symbols, Edbury Press, London, 1998 Simon Garfield, Just my type: A book about fonts, Gotham books, 2011 John Kane, A Type Primer, Layrence King, London, 2011 Ellen Lupton, Thinking with Type, second edition, Princeton Architectural Press, New York, 2010 Heidrun Osterer-Philipp Stamm, Adrian Frutiger: Complete Typefaces, Birkhäuser, Basel, 2009 Timothy Samara, Making and breaking the grid, Rockport publishers, 2002 Ernst Gombrich The story of Art, Phaidon, London, 1995 Steven Heller-Seymour Chwast, Illustration: A Visual History, Abrahams, London, 2008 Richard Hollis, Graphic Design: A Concise History, Thames and Hudson, London, 2001 Robert Hughes, The shock of the new, Thames and Hudson, London, 1995

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
40
Laboratuvar / Uygulama
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
-
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
208

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest