VCD 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 205
Güz
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere görsel iletişim tasarımı için gerekli olan bilgisayar destekli grafik tasarımın temel bilgileriyle tanıştırmak ve görsel yaratımda kullanılan bilgisayar yazılımları (Adobe Photoshop and InDesign) ile sorun çözebilecek seviyeye hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Sayısal Görsel İletişim Tasarım araçlarını kullanabilecektir,
  • 2) Belli bir zamanda dijital medyada tasarım problemi çözme becerilerini geliştirebilecektir,
  • 3) Görsel İletişim Tasarımcısının temel ihtiyaçlarını ve onları eğitimlerinde ve üniversiteden sonra nasıl kullanacaklarını etkin bir şekilde uygulayabilecektir,
  • 4) Yaratıcı düşünceyi tasarım çözümlerinde uygulayabilecektir,
  • 5) Bir projeyi fikirden son icraya kadar olan süreç içerisinde meydana getirecektir
Tanımı Dijital ortamda oluşturulan grafik öğelerinin temel bilgileri, görüntülerin düzenlenmesi, düzeltilmesi, kurgulanması, grafiklerin ve metinlerin oluşturulması, tertiplenmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım yazılımları ve araçlarına giriş; Yazılım, donanım bağlantıları, ekran, depolama aygıtları, iletişim, network, internet ve dosya transferi
2 Vektör grafik ve tasarım ilkelerine giriş; Kromatik, RGB, CMYK, Pantone, HKS, CIE, RGB renk standartları, renk yönetim sistemleri, sayısal görüntü ve obje grafikleri, obje grafikleri için uygulamalar, obje grafikleri için dosya formatları, piksel grafikleri, piksel grafikleri uygulamaları, renk biçimleri, çözünürlük, piksel tabanlı görüntüler için dosya formatları, sıkıştırma, tarayıcılar.
3 Kompozisyon(düzenleme) temelleri; tasarım ilkelerinin kullanımının farkına varmak, tasarımda yerleşim temel ilkeleri, fikirleri görselleştirme Proje 1: Broşür Tasarımı (Duyuru) Bir hafta önceki ders notlarının, blackboard uygulaması üzerinden tekrar edilmesi.
4 Tasarım ilkelerinde ilerleme, şekil ve objeleri biçimlendirme, tasarım ilkelerini çalışmalarında birleştirme. Tasarım yazılımlarında kullanılan araçlar, paneller ve menüleri derinlemesine çalışmaları sürdürme. Pen tool ve vektörel grafik özelliklerini öğrenme. Bir hafta önceki ders notlarının, blackboard uygulaması üzerinden tekrar edilmesi.
5 Görüntü düzenleme: Görüntü kalitesi ve imgeler, görüntü doğruluğunu sağlamak, düzeltme ve photoshop araçları, isimlendirme, baskı için görüntüyü ayarlama ve web için görüntüleri etkin biçimde hazırlama. Bir hafta önceki ders notlarının, blackboard uygulaması üzerinden tekrar edilmesi.
6 Bitmap Grafik; piksel temelli veya bitmap temelli grafik kavramları ve bunların photoshop ve illustrator gibi yazılımlarda benzerlik ve farklarını anlama. Bitmap ve vektörel öğelerin birleştirilmesi. Her iki yazılımdaki öğelerin birleştirilerek kullanımını öğrenmek.
7 Düzenleme sistemleri; Görsel mantık ve dil, sayfayı yapılandırma, yazı ve imgeyi uyarlama, metin uygulama, metin bindirme, fontlar, tipografi, yazı tipi formatları ve kullanımları, yazı tipi zorlukları ve imge yerleştirme, renklendirme zorlukları, dosyaları baskıya hazırlama. Küçük Sınav Duyurusu
8 Baskı öncesi: Sayfa betimleme dili, pdf, jdf, baskı için ayarlama ve doğrulama, dizme, noktalı klişe. Küçük sınav.
9 Tasarımda yerleşim: InDesign araçları. Proje 1: Broşür tasarımı. Bir hafta önceki ders notlarının, blackboard uygulaması üzerinden tekrar edilmesi. Küçük sınava hazırlık.
10 Tasarımda yerleşim: InDesign araçları. Proje 1: Broşür Tasarım teslim Bir hafta önceki ders notlarının, blackboard uygulaması üzerinden tekrar edilmesi. Küçük sınava hazırlık.
11 Hareketli GIF: tasarımları web için hazırlama, Photoshop üzerinden web için boyut ve format değiştirme Proje 2: Hareketli Web Banner (duyuru) -
12 Hareketli GIF: 2 boyutlu animasyona giriş, hareketli imge, tasarım ilkelerini web banner için uygulama. Photoshop Timeline aracını öğrenme
13 Hareketli GIF; photoshop üzerinde tasarımları canlandırma
14 Hareketli GIF; photoshop üzerinde tasarımları canlandırma
15 Proje 2: Hareketli Web Banner Teslim
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Design Elements - A Graphic Style Manual Timothy Samara Rockport Publishers, Inc 2007 ,Graphic Design School - The Principles and Practice of Graphic Design 5th Edition  David Dabner, Sandra Stewart, Eric Zempol 2014 Quatro Inc, Adobe Creative Suite Printing Guide Classic Russian Posters Moscow Publishing House 2010, Universal Principles of Design - 100 Ways to Enhance Usability William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler

Diğer Kaynaklar

Johansson, Kaj, Lundberg, Peter, Ryberg, Robert. A Guide to Graphic Print Production. Sweden: Wiley. // Müller-Brockman, Josef. Grid systems. 4th ed. Zurich: Verlag Niggli AG, 1996. // Pipes, Alan. Production for Graphic Designers. 5th ed. London: Laurence King Publishing, 2009. // Leborg, Christian. Visual Grammar. First ed. New York: Princeton Architectural Press, 2006. // AdobeTv. Adobe Systems. CC Tutorials. 2016. http://tv.adobe.com/channel/how-to/creative-cloud-tutorials/ (Accessed 2016-09-05).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
1
20
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
42
Çalıştay
Portfolyo
1
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest