VCD 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımda Multimedya Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 206
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri mevcut endüstri standartlarına uygun multimedya projelerini kavramlaştırma, prototiplendirme ve üretmek için gerekli bilgi ile donatmaktır. Öğrenci, multimedya tasarım süreçleri ve kavram geliştirme için yöntem ve ilkeler uygulayabilecek, dijital platformlar için interaktif kullanıcı arayüzleri ve hareketli grafikler tasarlayıp metotlar geliştirebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belli bir zamanda dijital medyada tasarım problemi çözme becerilerini geliştirebilecektir.
  • Bir Multimedia Tasarımcının temel ihtiyaçlarını ve ihtiyaçları eğitimlerinde ve üniversiteden sonra nasıl kullanacaklarını analiz edebilecektir.
  • Yaratıcı düşünce ve fikirleri uygulamaya nasıl aktarılacağı üstünde karar verebilecektir.
  • Bir projenin fikirden son icraya kadar olan süreci tasarlayabilecektir.
  • Hareketli ve etikileşimli medya nın önemi ve temel animasyon ve etkileşim tekniklerinin nasıl kullanılacağı konusunu değerlendirecektir.
Tanımı Ders boyunca arayüz tasarımı için Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator, interaktif grafikler, hareketli grafikler ve temel animasyonlar için Adobe After Effects ve Adobe Flash yazılımları üzerinden temel bilgi verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Multimedya nedir ve kısa tarihi
3 Karışık teknikler ve örnekler
4 Farklı platformalarda çalışma teknikleri ve endüstri standartlarını anlamak
5 Hareketli grafiklere giriş Birinci proje
6 Hareketli grafiklere giriş
7 Hareketli grafiklere giriş
8 Interaktif grafikler oluşturmak
9 Interaktif grafikler oluşturmak
10 Interaktif grafikler oluşturmak
11 After Effects'e giriş: kompozisyon, temel ve dönüşüm araçları Birinci projenin teslim edilmesi. İkinci proje
12 After Effects'e giriş: zaman çizelgesi ve temel animasyon
13 After Effects'e giriş: çıktı alma metotları
14 ikinci projenin değerlendirilmesi İkinci projenin teslim edilmesi.
15 Donem değerlendirmesi -
16 Donem değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı http://bit.ly/2kOOs2G
Diğer Kaynaklar Johansson, Kaj, Lundberg, Peter, Ryberg, Robert. A Guide to Graphic Print Production. Sweden: Wiley. // Müller-Brockman, Josef. Grid systems. 4th ed. Zurich: Verlag Niggli AG, 1996. // Pipes, Alan. Production for Graphic Designers. 5th ed. London: Laurence King Publishing, 2009. // Leborg, Christian. Visual Grammar. First ed. New York: Princeton Architectural Press, 2006. // AdobeTv. Adobe Systems. CC Tutorials. 2016. http://tv.adobe.com/channel/how-to/creative-cloud-tutorials/ (Accessed 2016-09-05)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
-
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest