VCD 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çizim Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 211
Güz
0
3
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders geleneksel ve deneysel teknikler ile çizimde kullanılan materyalleri kullanarak etkili bir kompozisyon ile kişisel stilin odaklı gelişimini vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Ders saatleri boyunca öğrenciler öz-kritik bir çalışma süreci kuracaklardır. Çizimdeki hem geleneksel hem de çağdaş yaklaşımların görsel araçlarını keşfetmek için öğrencilere çeşitli iç ve dış mekanlarda çizim görevleri önerilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kontur hattı, değer, oran ve kısaltmanın etkin kullanımı yoluyla insan vücudunun şeklini doğru bir şekilde oluşturabileceklerdir
  • İnsan anatomisinin ana bileşenlerini başarıyla belirleyebileceklerdir
  • Çeşitli çizim araçlarını etkin bir şekilde kullanabileceklerdir
  • Kendi ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilme yeteneğine sahip olacaklardır
  • Farklı çağdaş sanatçılar tarafından kullanılan farklı stilleri, içeriği, medyayı ve bağlamları tanımlayabileceklerdir
  • Önemli sayıda çizim portföyü oluşturacaklardır
Tanımı Bu uygulamalı derste farklı ortamları kullanarak çizim teknikleri geliştirilecek ve terminoloji öğretilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizim ve tasarım kavramlarına giriş
2 Sınıf içi çizim alıştırmaları
3 Canlı model çizimi / Sınıf içi alıştırmalar
4 Canlı model çizimi / Sınıf içi alıştırmalar
5 Canlı model çizimi / Yerinde
6 Canlı model çizimi / Yerinde
7 Değerlendirme
8 Yerinde alıştırmalar / Peyzaj - Şehir manzarası
9 Yerinde alıştırmalar / Peyzaj - Şehir manzarası
10 Yaratıcı çizim / Farklı çizim malzemelerinin araştırılması
11 Yaratıcı çizim / Farklı çizim malzemelerinin araştırılması
12 Yaratıcı çizim / Farklı çizim malzemelerinin araştırılması
13 Yaratıcı çizim / Farklı çizim malzemelerinin araştırılması
14 Portfolio Review
15 Portfolio Review
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
12
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
-
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
15
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
12
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest