VCD 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 300
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dijital,interaktif oyunları,günümüzün medya ortamında kullanıldığı alanlarda,farklı görsel çeşitlemesiyle açıklayıp,mühendislerin kodlamasına hazır, prodüksiyon öncesi görsel sürecini öğretmeyi amaçlamaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kavramsal çizim tekniklerini uygulayabilecektir
  • 3. boyut platformuna kavram çizimlerini aktarabilecektir.
  • 3. boyutta temel modelleme tekniklerini tasarlayabilecektir.
  • Modelleri bilgisayar oyunu illüstrasyonlarına göre manipüle edebilecektir.
  • 3 boyut modellerine doku, ışık ve ortamlar ekleyebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrencilerin geleneksel güzel sanatlar yeteneklerinin , dijital ortamda kullanmaları ve oluşturulan görselleri bilgisayar oyunu tasarımları haline getirmeleri sağlanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar oyunlarının tarihinin ve teorisinin anlatımı Yok
2 Canlı çizim teknikleri.Karakter,obje ve mekan çizimlerini grafikselleştirme Yok
3 Çizim ve tasarımları dijital ortama aktarış.Ayrıca bilgisayarda çizim ve renkleme. Yok
4 Oyun hikayesini storyboard haline getirme. Yok
5 2 boyutlu çizimleri dijital ortama aktarış.2 boyutlu animasyon programında uygulamalar. Yok
6 Flash programı kullanarak web için interaktif oyunlar üretmek. Yok
7 Aftereffects programı kullanarak oyun animasyonları oluşturma Yok
8 After effects programındaki animasyonları geliştirme,manipüle etme,oyun haline getirme. Yok
9 Web için çok kullanıcılı oyun üretme ve düzenleme Yok
10 Flash ve After Effects programlarının birlikte kullanımı.Dijital efektler ekleme.Mixed media görünümlü oyunlar üretme. Yok
11 3D bilgisayar ortamına geçiş.Karakter ve mekan modelleme teknikleri. Yok
12 3 boyutlu tasarımlara ışık ve doku ekleme.Kamera hareketleri ekleme Yok
13 Üretilmiş oyunlara buton ekleme Yok
14 Projelerin final versiyonlarını tamamlamak Yok
15 Sene sonu projesi teslimi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders dışında proje çalışmalarının devam etmesi
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
73

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest