VCD 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Grafik Tasarım Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 301
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Teori bazlı bu ders görsel iletişim tasarımı öğrencilerine yaklaşık 150 senelik grafik tarihi üretimiyle tanıştırır. Günümüzden (21. Yy) başlayup geç 19. Yy’a geri giderken, öğrencilerın grafik tasarımcıların değişen önceliklere olan farkındalıkları artar. Bu farkındalık; belli profesyonel kaygıların ne zaman ve neden eklendiği, neden diğerlerinin unutulduğu, yeniden-icat edildiği ve yeniden-ortaya çıkmasını kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarım dönemleri ve okullarını kronolojik olarak sınıflandırabilecektir.
  • Grafik tasarım akımlarını dünya olayları çerçevesinde değerlendirebilecektir.
  • Grafik tasarım tarihi içerisindeki önemli grafik tasarımcıların işlerini tanımlayabilecektir.
  • Popüler kültürün grafik tasarım akımları üzerine olan etkisini değerlendirebilecektir.
  • Değişen teknolojilerin grafik tasarım alanına olan etkilerini gözlemleyebilecektir.
Tanımı Dersler, Batı ve Batı-olmayan kavramları içeren tartışmaları, grafik tasarım uygulamalarındaki çalışmaları (ticari: reklamsal, kitaplar, gergiler, kitapçık ve broşürler vs. Ticari olmayanlar: kamu hizmeti formları, biletler, fişler, makbuzlar ve güncel multimedya ve web tasarımları vs. Gibi) ile birlikte menifestoları ve tarihi dökümanları da içerir. Buradaki amaç: A. Grafik tasarım hareketlerini, stillerini, “okulları”nın gelişiminin 20 yüzyıl boyunca araştırılması. B. Önemli olarak görülen grafik tasarımı etkileyen ve onunla kesişen teknolojik durumları ve tarihsel (politik, sosyal, kültürel) noktaların tartışılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin müfredatının ve gelişiminin tartışılması, Neden tarih? Drucker, J., 'Philip Meggs and Richard Hollis: Models of Graphic Design History', Design and Culture, 1 (1) March 2009, pp.51-77
2 Metodoloji: Grafik tasarım tarihi çalışması (neden görsel iletişim tasarım tarihi değil?) • Frascara, J., ‘A History of Design, a History of Concerns’ in S. Heller, G. Ballance (eds.) 2000, pp.13-18
3 Citizen Designer: 2000li yıllarda sosyal sorumluluk, geçmişteki ortak odaklar The Citizen Designer’ in Eskilson, S.J. (2007), pp.417-420 • Frascara, J., ‘Graphic Design: a Fine Art or a Social Science?’ (1988), reprinted in Bennett (2006), pp.26-35 • Heller, Vienne (2003). Citizen Designer • ‘First things first – or OUR THINGS FIRST?’ On a parochial manifesto by sated professionals; by Jan Michl
4 Modernizme Alternatifler: ‘Retro’, ‘Punk’ (Britain) ve ‘New Wave’ (Holland, USA) ‘Alternatives to the International Style’ in Hollis (1994), pp.187-192 • ‘Mature Post-modernism’ pp. 336, 352-356, ‘Post-Modernism of Resistance’, pp.369-371, ‘Eclectic Experiments’, pp.374-379, ‘Motion Graphics’,pp.397-404, in Eskilson (2007) • ‘Postmodernism in Design, 1970s-1980s and Beyond’ in Drucker/McVarish (2009), pp. 301-309 • ‘Postmodern Design’m pp. 432-442, ‘Pioneers of digital graphic design, pp. 457-461, ‘Revitalizing magazine design’, pp.461-463 in Meggs (ed. 1998)
5 International Style'ın büyümesi ve Psychedelics  ‘Corporate Identities and International Style’, 1950s-1970s in Ducker/McVarish (2009), pp. 259-277  ‘Protest: 1968 and Vietnam’ in Hollis, pp.184-185  ‘Psychedelic Posters’ in Eskilson (2007), 338-343
6 International Style doğuşu (İsviçre) ve Kurumsal kimlik (USA). ‘Corporate Identities and International Style, 1950s-1970s’ in Ducker/McVarish (2009), pp. 259-277 ‘The Swiss Style’ in Eskilson (2007) pp.302-312 ‘Switzerland and Neue Grafik’ in Hollis (1994), pp.130-137 Hollis, R., Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style, 1920-1965. Yale University Press. 2006 ‘American Innovators’ in Eskislosn (2007), pp.315-330
7 ARA SINAV TEST Ders materyellerinin gözden geçirilmesi
8 2. Dünya Savaşı, Propaganda, ve Enformasyon grafikleri (ISOTYPE) Germany in the 1930s’ and ‘The Second World War’ in Eskilson (2007), pp. 278-293  ‘War and Propaganda, 1920s-1945’ in Hollis (1994), pp.104-111  ‘The flight from Fascism’ in Meggs (1983), pp. 305-311  ‘Wartime propaganda’, ‘Wartime Information’ in Drucker/McVarish (2009), pp. 245-255  ‘Heartfield in Context’, in Lavin (2001), pp.12-25
9 The New Typography and Art Deco The New typography’ in Tschichold (2006), pp.xxiv-xxviii  ‘The New Typography’ in Eskilson (2007), pp.245-249  ‘Jan Tschicold and Die Neue Typographie’ in Meggs (1994), 287-290  ‘Art Deco in France and Britain’ in Eskilson (2007), pp.170-178  ‘France’ in Hollis (1994), pp.83-88
10 ÖDEV
11 Konstrüktivizm, De Stjil, Bauhaus.  A New Utopia’ and subsequent sections, in Eskilson, pp. 201-209  ‘EL Lissitzky’ in Eskilson, pp. 215-221  ‘Weimar Bauhaus’. ‘Dessau Bauhaus’ in Eskilson, pp. 229-245  Cees W.de Jong, Alston W. Purvis, Dutch Graphic Design: A Century of Innovation, Thames & Hudson Ltd (2006)  ‘The First World War’ in Eskilson (2007), pp.116-132  ‘Dada’, pp.133-135, ‘Futurism’, p.158 in Eskilson (2007) ‘Futurism and Italy’ in Hollis (1994), pp.37-43
12 Balkan savaşları, 1.Dünya Savaşı ve propoganda, Dada ve Futurism ‘The First World War’ in Eskilson (2007), pp.116-132 ‘Dada’, pp.133-135, ‘Futurism’, p.158 in Eskilson (2007) ‘Futurism and Italy’ in Hollis (1994), pp.37-43
13 “Grafik Sanat”tan “Grafik Tasarım”a, 1890-1914 Endüstri devrimi, Arts and Crafts Art Nouveau ve alternatifleri  From Graphic Art to Design, 1890-1914’ in Hollis (1994), pp.11-17  ‘The Nineteenth Century, an Expanding Field’ and ‘The Advent of Graphic Design’, ‘The Arts and Crafts Movement’, ‘The Four’, ‘Vienna Secession’ in Eskilson (2007), pp. 24-29, 32-39, 72-82  ‘Historical Context’, in Frascara (2004), pp. 15-21
14 SINAV Ders materyellerinin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Power point presentations
Diğer Kaynaklar P. Meggs. (1983). A History of Graphic Design. Allen Lane (or any later edition) R. Hollis. (1994). Graphic Design. A Concise History. Thames and Hudson         S.J. Eskilson. (2007). Graphic Design, a New History. Laurence King Publishing  J. Drucker, E. McVarish. (2009) Graphic Design History: A Critical Guide. Pearson Education Inc    

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest