VCD 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Kültür Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 302
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin genel amaçları aşağıda belirtildiği gibidir: • artmakta olan güncel kültür görsellemesini analiz etmek ve yorumlamak. • görsel/ işitsel imgeleri bir dizi değişik teorik perspektiften, gözlemlemek, analiz etmek, betimlemek ve eleştirmek amacı ile, belirli görsel ve sözlü beceriler geliştirmek. • görsel imajların kimlik oluşumuna ve sosyal çevrelere katkıda bulunma yollarını sorgulamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel kaynaklardaki işaretlerin çeşitlerini sınıflandırabilecek ve kategorize edebilecektir.
  • Ikonlar, indeksler ve sembollerin arasındaki farkları açıklayabilecektir,
  • Görsel kültür çalışmalarına uygulanabilecek metodolojik yaklaşımlar ile görsel kültürü analiz edebilecektir
  • Teorik araçların temel bilgilerini uygulayabilecektir,
  • Oluşturulduğu sosyal bağlamı, temsil ettiği kültürel anlamları, işin stilini ve tasarımcınin/sanatçının amacı gibi kriterleri kullanarak ile bir görsel kaynağı eleştirel olarak analiz edebilecektir.
Tanımı Bu ders imajların anlamlarını, etkilerini ve görsel kültürün: resimden ve heykelden baskı, paketleme, fotoğrafçılık, film, reklamcılık, video oyunları ve modaya kadar uzanan geniş yelpazesine bakmanın yollarını keşfeden, teorik bir derstir. Öğrencileri, görsel dile, ve onun tarihi ve güncel önemine yönelik bir dizi eleştirel yaklaşım geliştirmeye teşvik eder. Böylelikle, ders, globalleşme, postmodernizm, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası, nesneleştirme ve seri tüketim/ üretim, etnik ve milli kimlik imajlarının üretimi ve alımlaması gibi önemli konulara değinecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Günlük program (bkz ekteki dosya)
2 Görsel Kültür nedir? Görsel Yöntembilim (I) Günlük program (bkz ekteki dosya)
3 Gösterge nedir? Görsel Yöntembilim (II) Günlük program (bkz ekteki dosya)
4 Görsel Yöntembilim (III) Günlük program (bkz ekteki dosya)
5 1. sınav 1. sınav
6 Toplumsal Cinsiyeti Görselleştirmek: Kadınlık ve Erkeklik Kurgulamaları Günlük program (bkz ekteki dosya)
7 Postmodernizm: Pastiş ve Parodi Günlük program (bkz ekteki dosya)
8 Kürelleşmeyi Görselleştirmek Makale teslimi
9 Görselin Gücü: Panoptikon Günlük program (bkz ekteki dosya)
10 Tatil Yok
11 2. sınav 2. Sınav
12 Markalaşmak Günlük program (bkz ekteki dosya)
13 Moda ve kimlik Günlük program (bkz ekteki dosya)
14 Görsel kültürün gözden geçirilmesi Günlük program (bkz ekteki dosya)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen referans kitaptan bölümler
Diğer Kaynaklar Videolar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
40
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
2
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest