VCD 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Hikayeleştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 308
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye istedikleri mesajı iletmek ve izleyicileri ile iletişime geçmek için kuvvetli bir yöntem olarak görsel hikayeleştirmeyi tanıtmaktır. Öğrenciler çeşitli analog ve dijital çizim yeteneklerini birleştirerek gerçek hayat reklam senaryoları için el çizimi ve dijital elementlerden oluşan karışık medya illüstrasyonları ve resimli taslaklar çizmek için kendi yeteneklerine güven duymayı öğrenecekler ve dijital çizim ile resimli taslaklar konularında kişisel bir tarz geliştirme imkanı bulacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli analog ve dijital çizim yöntemlerini birleştirerek karışık medya illüstrasyon yapmayı öğreneceklerdir.
  • Sektörel reklam senaryoları için digital ve analog çizim teknikleri ile storyboard yaratmayı öğreneceklerdir.
  • Öğrencilerden istenilen mesajı izleyicilerine kuvvetli bir şekilde iletebilmeleri için görsel hikayeleştirme tekniklerini kullanmayı öğreneceklerdir.
  • Tamamlanmış projelerden kayda değer bir portfolio yaratacaklardır.
Tanımı Bu dersin içeriği görsel hikayeleştirme kavram ve tekniklerini kapsamaktadır. Öğrenciler görsel hikayeleştirme tekniği olarak çeşitli analog ve dijital çizim yeteneklerini birleştirme üzerinde yoğunlaşacak ve bu öğrenecekleri bu becerilerini gerçek hayat reklam senaryoları için karışık medya illüstrasyon ve resimli taslakları çizmek için kullanacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 El çizimleri ve dijital fotoğrafların üzerinden vacum tablet yardımı ile psd’de cizim yaratmanın yollarını gözden geçirilecek. Haftaya ödev verilecek Cher Threinen-Pendarvis, The Photoshop and Painter Artist Tablet Book: Creative Techniques in Digital Painting Using Wacom and the iPad
2 Ödevler sınıf olarak incelenip yorumlanacak. Sınıf olarak elle çizilmiş ve dijital öğelerden oluşan illustrasyon örneklerine bakılıp tartışılacak
3 Proje 1: Izmir Life dergisi için el çizimi ve dijital öğelerin birleşiminden oluşan bir kapak tasarımı yapmak
4 Proje 1 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
5 Proje 1 final: Sınıf kritiği ve tartışma
6 Storyboard’a giriş ve sınıf olarak örneklere bakarak iyi bir storyboard nasıl olmalı tartışılacak
7 Proje 2: 15 saniyelik yemek ile ilgili bir TV programının açılışı için storyboard yaratmak
8 Proje 2 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
9 Proje 2 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
10 Proje 2 final: Sınıf kritiği ve tartışma
11 Proje 3: Bir araba reklamı için storyboard yaratılması. Karışık teknikler kullanılmış reklam örnekleri incelenecek.
12 Proje 3 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
13 Proje 3 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
14 Proje 3 final: Sınıf kritiği ve tartışma
15 Portfolio Kritiği
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Cher Threinen-Pendarvis, The Photoshop and Painter Artist Tablet Book: Creative Techniques in Digital Painting Using Wacom and the iPad

Liz Blazer, Animated Storytelling: Simple Steps For Creating Animation and Motion Graphics

Steven Curran, Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest