VCD 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 310
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Görsel İletişim Tasarım öğrencilerineYeni Medya ve Çoklu Medya'da kullanılan ses tasarımı tekniklerini öğretmektir. Bu ders, dijital işitsel medyada ses tasarımı, kayıt, miksleme, manipüle etme, prodüksiyon ve düzenleme tekniklerini geliştirir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sanat ve tasarımda gerekli ses araçlarını ve ses bilgisi ve farkındalığı kazanacaklardır.
  • Öğrenciler görsel iletişim tasarım için kullanılan olası ses elementlerinin analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler farklı medyalar için üretilen dijital ses becerilerini geliştireceklerdir (Örnek olarak; WWW ve Web 2.0, etkileşim tasarımı, bilgisayar oyunları, yayın tasarımı, kısa filmler ve video).
  • Öğrenciler çoklumedya için ses ve diğer ses projeleri için ses prodüksiyonunun temel yaratıcı ve tekniklerini kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler ses fiziği, işitsel ve işitel kurgu terminolojisinin temellerini değerlendirebileceklerdir
Tanımı Bu ders öncelikle teorik ve pratik araçlar kullanarak güncel ses estetiği formların uygun bağlamda birleştirilmesini hedefler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve tanııtm
2 Sesin film yapımındaki görevi ve sinema tarihi boyunca türlere etkisi. O’Brien, Charles. “Cinema’s Convertion To Sound”, Indiana University Press 2005, pp.156
3 Filmde ses: Canlı ses kaydının avantajları ve dezavantajları Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 1
4 Sesin fiziksel varlığı Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 9&10
5 Mikrofonlar ve sınıflandırmaları. Mikrofonların duyarıllık alanları. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.120-124
6 Sayısal (dijital) ve benzeşimsel (analog) ses temsilinin karşılaştırılması. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.124-135
7 Sayısal ses kayıt sistemleri vs. Benzeşimsel kayıt sistemleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.124-135
8 Mikserler. Bağlantı ve kablo çeşitleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 5
9 Adobe Audition'a giriş. Sayısal ses formatları (.wav, .aiff, .mp3) Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.147,
10 Adobe Audition CC6-CS6: Doğrusal olmayan ses kurgusu. Ses kliplerini kurgulamanın temel prensipleri. www.adobe.com/ap/products/audition/
11 Birinci projenin değerlendirilmesi. “Verilen seslerinden arındırılmış bir film sahnesi için foley sesler kaydederek ses kuşağı tasarlamak”
12 Hoparlörler. Dinleme koşulları. Dinleme odası. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 3
13 Sesin yeniden üretimi, genel ses prodüksiyonunda hakim mentaliteler. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 3
14 Ses ve görüntü senkronizasyonu. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 7
15 Ses kartları & sayısal arayüzler Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.132
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitaplardan bölümler ve multimedya sunumları
Diğer Kaynaklar Alden, Stanley R. Thomson “Audio In Media(8th Edition)”, Wadsworth Publishing 2008 O’Brien, Charles. “Cinema’s Convertion To Sound”, Indiana University Press 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest