VCD 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medyayı Anlamak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 320
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı güncel iletişim ve Yeni Medya alanlarındaki konuları ve kavramları tanımlamak ve tartışmak olduğu gibi, bu alanlarda tasarımcıların, iletişim profesyonellerinin ve içerik üreten/tüketenlerin rollerini belirlemektir. Dijital ortamların gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde, neyin eski, neyin yeni iletişim mecrası olarak tanımlandığı, Yeni Medya’nın bize sağladığı araçlar ve bu araçlarla ne gibi sosyolojik dönüşümler yaşadığımız bu derste ele alınacak temel konulardır. Görsel İletişim Tasarımcıları olarak Bu çerçevede ortaya çıkan tasarım ihtiyaçları/tasarım alanları/tasarım perspektifleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. İnteraktivite, içerik, kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi, katılım ve oyunlaştırma gibi Yeni Medya mecralarıyla/mecraları için tasarım yapmanın temel kavramlarından yola çıkarak güncel iletişimin farklı boyutlarının ve uygulamalarının Lab saatlerinde küçük tasarım egzersizleri yaparak incelenmesi hedeflenmektedir. * Bu dersi alan öğrencilerin, görsel iletişim tasarımı ve bilgisayar destekli grafik tasarım konularında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkili örnekleri inceleyerek ve estetik/görsel işitsel kültüre dair kelime dağarcıklarını geliştirerek temel Yeni Medya kavramlarını ve stratejilerini gözlemleme becerisine sahip olacaktır.
  • Tasarım işlerini ve bilgi teknolojilerini Yeni Medya kriterleri doğrultusunda detaylı analiz/kritik edebilme becerilerini geliştirecektir.
  • Simulacra (imge/taklit), sanal gerçeklik, çevrimiçi sosyal ağlar, etkileşim tasarımı, kullanıcı deneyimi, interaktivite, modülerite, açık kaynak toplumu, dijital film ve ses formatları gibi temel Yeni Medya terminolojisini anlayabilecek ve kullanabilecektir.
  • Güncel medya ve reklamcılıkta kullanılan temel kavramları ve dili değerlendirebilme becerisini geliştirecektir.
  • Okuldan sonraki hayatı için yeni terminolojiler ve sanat yönetimi hakkında bilgi toplayabilecektir.
Tanımı Bu ders Yeni Medya kavramlarını ve terminolojisini, öğrencilerin yalnızca teorik çerçeveyi anlaması değil, aynı zamanda bu yeni araçları, ortamları, yazılımları ve uygulamaları neden/nasıl kullanacaklarına dair fikir edinmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla sunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeni Medyaya Giriş / Proje 1. Kültür-Doğa temalı bir instagram hesabı açma projesine başlangıç Yok
2 Eski Medya-Yeni Medya / Multimedia, intermedia, transmedia arasındaki farklar New Media: A Critical Introduction, Martin Lister / Jon Dovey / Seth Giddings / Iain Grant / Kieran Kelly https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/
3 Yeni Medyanın sanat tarihsel olarak ortaya çıkışı / Proje 2. Öğrencinin belirlediği konularda multimedya destekli blog oluşturma projesinin başlangıcı New Media in Art, Thames&Hudson
4 Bağlam-içerik arasındaki ilişki. Bağlamın ve içeriğin oluşturulması / Proje 1 in kritiği Effective Communication: Content vs. Context, David Vittoria
5 Örneklerle yeni medyanın sanattaki görünümü: Medya ve performans, video sanatı, video enstalasyon ve dijital sanat New Media in Art, Thames&Hudson
6 Proje 3. Seçilen bir objeyi yeni medyayla birleştirip sunma (Fotograf, video, projeksiyon, medya kullanımlı performans, web-design ya da interaktif bir yolla)
7 Proje 3 devam / tamamlanması ve kritik
8 Net sanatı, Postinternet sanatı, bioart ve sibernetik estetik Contemporary Art and Cybernetics: Waves of Cybernetic Discourse within Conceptual, Video and New Media Art, Etan J. Field
9 Yeni Medya ve İletişim From New Media to Communication, Interactivity, Sheizaf Rafaeli
10 Ara Sınav
11 Proje 4. Photoshop Programını kullanarak bir fotoğrafı ayrıntı üzerinden soyutlama
12 Proje 4 devam / tamamlanış ve kritik
13 Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik
14 Kavramların Gözden Geçirilmesi
15 Proje 2 / Blog Projesinin Sunum ve Kritiği
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Haftalık ders notlarına ve çeşitli kaynaklara www.zeyneparda.com/vcd320 adresinden erişilebilir : www.zeyneparda.com/vcd320. Creeber, G. & Martin, R. (eds.) (2009): Digital Cultures. New York: McGraw Hill. Wardrip-Fruin, N. & Montfort, N. (2003): The New Media Reader. Cambridge & London: The MIT Press. Kleon, A. (2012): Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative. New York: Workman. Fletcher, A. (2001): Art of Looking Sideways. London: Phaidon. Kelley, T. (2001): Art of Innovation. New York: Doubleday. Raby, F. (2001): Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects. Basel: Birkhäuser Norman, D. A. (1988): The Design of Everyday Things, New York: Doubleday. Norman, D. A. (1999): The Invisible Computer. Massachusetts: The MIT Press. Norman, D. A. (1986): User Centered System Design: New Perspectives. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Jacobson, R. (Ed.) (2000): Information Design. Massachusetts: The MIT Press. Cooper, A. (2007): About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley. Heath, C. & Heath, D. (2007): Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. New York: Random House. Krug, S. (2010): Rocket Surgery Made Easy. Berkeley: New Riders. Unger, R. & Chandler, C. (2009): A Project Guide to UX Design. Berkeley: New Riders.
Diğer Kaynaklar Diğer online kaynaklar ders sırasında verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
4
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
4
7
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest