VCD 331 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etkileşim Tasarımının Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 331
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin hedef-odaklı tasarım süreçleri ve etkileşim tasarımının temellerini anlamalarını ve günümüzdeki uygulamalarını incelemelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kullanıcı arayüzü, organizasyon, hikaye örüntüsü, zaman ve ses gibi kavramları bir etkileşim tasarımı projesi kapsamında kullanabilecektir.
  • Arayüzleri eskizler, şemalar, taramalar, ilüstrasyonlar, modellemeler ve animatik seriler aracılığıyla analiz edebilecektir.
  • Etkileşim tasarımının üretme, katılım ve değerlendirme aşamalarında kullanıcı testleri ve araştırma metodlarını kullanabilecektir
  • Kullanıcı odaklı etkileşim tasarımı süreçlerine özgü tasarım kavramlarını dijital medya kullanarak uygulayabilecektir.
  • İnsan-teknoloji, insan-insan etkileşimini nesneler, ortamlar ve ekran kontrollerini entegre ederek tasarlayabilecektir.
  • İnsan-teknoloji etkileşimini geliştiren ve kullanımı kolaylaştıran hedef odaklı projeler geliştirebilecektir.
Tanımı Göreceli olarak yeni bir alan olan etkileşim tasarımı, insan-bilgisayar, insan-teknoloji ve insan-insan etkileşimleriyle ilgilenir ve teknolojik konuların ticari, tasarımsal ve sosyal konularla dengelenmesi gerektiği fikrini savunur. Daha iyi bir etkileşim/görsel iletişim tasarımcısı olmak için, mühendislik, programlama, öykü anlatımı, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, bilgilendirme tasarımı, görsel tasarım, sanat ve tasarım tarihi, tipografi, ilüstrasyon, fotoğraf, mimarlık, pazarlama, proje, insan ve müşteri yönetimi ve tasarım düşüncesi gibi pek çok alandan gelen bilgiyi sentezlemek gerekmektedir. Çünkü etkileşim tasarımı, diğer tasarım alanlarının kapsamadığı bir konuyla ilgilenir: İnsan davranışlarının tasarımı. Bu derste öğrenciler etkileşim tasarımı alanında yapılan çalışmalar ve projeler üzerinden, günümüz toplumunda, kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde nasıl ürün ve servis geliştireceklerini araştıracaklardır. Günümüz görsel iletişim tasarımcıları için, iletişimin interaktif yapısını kavramak ve etkileşim tasarımı prensipleri çerçevesinde tasarım yapabilmek kritiktir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkileşim tasarımına giriş Norman, Donald (1999). The Invisible Computer: Why Good Products Can Fail, the Personal Computer Is So Complex, and Information Appliances Are the Solution. Cambridge: The MIT Press, pp: 1-22. Crampton Smith, Gillian (2014). Behind Every Artifact Lurks an Ideology. Manovich, Lev (2002). The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press, pp: 49-70.
2 Bilgisayarla etkileşimin tarih Moggrigde, Bill (2007). Designing Interactions. Cambridge: The MIT Press, pp: 15-73; 449-587. Crampton Smith, Gillian (2004). “Gillian’s Notebook”, Cluster #3, 2004. pp: 39-53. IxDA (2014). Encyclopedia of Human-Computer Interaction, pp: 7-62
3 Tasarım düşüncesi, etkileşim tasarımı ve ötesi Shedroff, Nathan (2004). Portrait of the Designer as a Young Man, Cluster #3, 2004. pp: 34-38. Tsai, Mu-Ming (2012). Design & Thinking Documentary.
4 Hedef odaklı tasarım ve uygulama modelleri Cooper, Alan (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing, pp: 3-25.
5 Kullanıcıyı anlamak: Kalitatif araştırma Norman, Donald (1999). The Invisible Computer: Why Good Products Can Fail, the Personal Computer Is So Complex, and Information Appliances Are the Solution. Cambridge: The MIT Press, pp: 23-50. Moggrigde, Bill (2007). Designing Interactions. Cambridge: The MIT Press, pp: 641-671.
6 Kullanıcıları modellemek: Personalar ve hedefler Cooper, Alan (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing, pp: 75-107.
7 Kullanım senaryoları ve gerekleri Cooper, Alan (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing, pp: 109-122.
8 Kullanıcı gereksinimlerini karşılayan tasarımlar Cooper, Alan (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing, pp: 125-145.
9 Kullanıcı davranışlarını ve formlarını tasarlamak Rinott, Michael (2004). Design for the Senses. Cluster #3, 2004. pp: 93-96.
10 Metaforlar, deyimler ve kullanım ipuçları Krippendorff, Klaus (2005) The Semantic Turn. pp: 77-146. Maier, J. R., Fadel, G. M., & Battisto, D. G. (2009). An affordance-based approach to architectural theory, design, and practice. Design Studies, 30(4), 393-414. Maier, J. R., & Fadel, G. M. (2009). Affordance based design: a relational theory for design. Research in Engineering Design, 20(1), 13-27. Flach, J. M., et al. (2017). "Beyond Affordances: Closing the Generalization Gap Between Design & Cognitive Science." Design Issues *33*(1): 76-89.
11 Görsel arayüz tasarımı IxDA (2014). Encyclopedia of Human-Computer Interaction, pp: 171-236.
12 Etkileşimleri tasarlamak Mancini, Daniele (2004). Building as Interface. Cluster #3, 2004. pp: 59-65.
13 Farklı ihtiyaçlara uygun tasarımlar Thackara, John (2015) How to Thrive in the Next Economy.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Blackboard üzerinden gönderilecektir.

Diğer Kaynaklar

IxDA (2014). Encyclopedia of Human-Computer Interaction.

Cooper, Alan (2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing.

Moggrigde, Bill (2007). Designing Interactions. Cambridge: The MIT Press.

Manovich, Lev (2002). The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press.

Norman, Donald (1999). The Invisible Computer: Why Good Products Can Fail, the Personal Computer Is So Complex, and Information Appliances Are the Solution. Cambridge: The MIT Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
3
75
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
3
18
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest