VCD 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Arayüz Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 400
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye örnek modeller, dinamik bilgi ekranları, geri bildirimler, kullanıcı akışları, kontrol sistemleri ve etkileşimli anlatımlar da dahil olmak üzere arayüz tasarımının temel yapı taşlarını tanıtmak ve uygulatmaktır. Öğrenciler, bu ilkeleri hem yaratıcı hem de işlevsel olan görsel arayüzleri ve prototipleri tasarlamak için kullanırlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kullanıcı ara birimlerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecektir
  • Bir kullanıcı arayüzünü görsel iletişim perspektifinden analiz edebilecektir
  • Bazı arayüz tasarım modelleri ve uygulanabilirliği hakkında bilgi gösterebilecektir
  • Arayüz tasarımı ve kullanıcı beklentileri arasındaki ilişkinin farkındalığını gösterebilecektir
  • Tamamlanmış projelerden kayda değer bir portfolio yaratacaklardır.
Tanımı Bu ders, prototipler ve diğer prototipleme araçları da dahil olmak üzere kullanıcı arayüzlerini oluşturma teknikleri; giriş modelleri, çıktı modelleri, model görünüm denetleyicisi, sayfa düzenleri, kısıtlamalar ve çalışma araçları tekniklerini içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Patterns, Hızlı Arayüz Prototipi - Web Arayüzü
3 Mobil Uygulama için Tasarım Senaryosu, Kullanıcı Deneyimi ve Önemi
4 İçeriğin Organize Edilmesi, Bir Uygulama Belgesi Oluşturma
5 Mobil Uygulama Tasarımı için wireframe oluşturma
6 Sayfa Düzenleme, Mobil Uygulama Tasarımı için mood board oluşturma
7 Mobil Uygulamaya Yönelik Kompozisyon Tasarımı
8 Bir Kullanıcı Arayüzü için karmaşık verileri gösterebilme
9 Form Tasarımının Temelleri
10 Bir iPad Uygulaması için wireframe oluşturma
11 Var olan bir Arabirimi Geliştirme
12 Duyarlı tasarım için wireframe oluşturma
13 Duyarlı web tasarımı projesi için mood board oluşturma
14 Sınıf kritiği ve tartışma
15 Portfolio Kritiği
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest