VCD 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklam Fotoğrafçılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 410
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri, ticari bir fotoğraf stüdyosunda çalışmaya hazırlamayı amaçlar. Bir seri pratik uygulamalar ile, öğrenciler, reklamcılıkta kullanım amaçlı fotoğraf yaratımı ve uygulaması için yeterli becerileri kazanacaklardır. Ders, dışarıda ve içeride basit fotoğraf çekimlerinden, daha karmaşık çekimlere doğru ilerleme göstermek suretiyle öğrencilerin kendi tasarımları olan reklam fotoğraflarını hazırlamak ve uygulamak için işbirliği yapmalarıyla sonuçlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fotoğraf stüdyosu içinde ve dışında fotoğraf ekipmanlarını etkili ve güvenli şekilde kullanabileceklerdir
  • Etkili bir stüdyo ekibinin bir parçası olarak ekibe katkı sağlayabileceklerdir.
  • Danışman olmaksızın set özetlerine uygun ve kendi tasarımları ile fotoğraf çekimleri hazırlayabileceklerdir.
  • Var olan reklam görsellerini analiz edebilme, eleştirebilme ve onlardan yaratıcı şekilde alımlar yapabileceklerdir
  • Edinilmiş becerileri değişen çevrelere ve ışıklandırma durumlarına adapte edebileceklerdir
Tanımı Ders, reklamcılık için fotoğraf yaratımı ve uygulaması üzerine yoğunlaşarak ticari bir fotoğrafçılık ortamına benzeyecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manuel kamera kontrolü (odaklama/kadrajlama) Dijital fotoğraf makinesi, pil, şarj cihazı, laptop, SD kart, flash bellek getirin. Bir Tumblr bloğu oluşturun.
2 Manuel kamera kontrolü (diyafram) Dijital fotoğraf makinesi, pil, şarj cihazı, laptop, SD kart, flash bellek getirin. Bir Tumblr bloğu oluşturun.
3 Manuel kamera kontrolü (perde) Dijital fotoğraf makinesi, pil, şarj cihazı, laptop, SD kart, flash bellek getirin. Bir Tumblr bloğu oluşturun.
4 Işıklandırma ürünleri Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
5 Açık stüdyo Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
6 Proje 1 teslim / inceleme Gözden geçirmek için işinizin basılı çıktılarını getirin.
7 İnsanları ışıklandırma Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
8 Lifestyle Fotoğraf çekimi(iç mekan) Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
9 Lifestyle Fotoğraf çekimi (dış mekan) Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
10 Karışık çekim (iç/dış mekan) Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin.
11 Açık stüdyo Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin. Çekim planı getirin.
12 Açık stüdyo Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin. Çekim planı getirin.
13 Açık stüdyo Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin. Çekim planı getirin. Tartışmak için çalışma getirin.
14 Açık stüdyo Fotoğraf makinenizi ve laptop teçhizatınızı getirin. Blogları gözden geçirin. Çekim planı getirin. Tartışmak için çalışma getirin.
15 Proje 2 teslim Teslim tarihi belirlenecektir.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Kaynaklar ders bounca açıklanacaktır.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
3
Arazi Çalışması
-
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest