VCD 421 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital İllüstrasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 421
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin güzel sanatlar ve tasarım yeteneklerini,geleneksel yöntemlerle ve bilgisayar kullanarak, illustrasyonlar için uygulamalarını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pratik deneyler ve üretim yoluyla illüstrasyonun temel prensipleri hakkındaki anlayışlarını geliştirebilecektir.
  • Konsept çizim ve boyama tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Bilgisayar ortamında konsept illüstrasyonlar oluşturabilecektir.
  • Görselleri illüstrasyonlara aktarabilecektir.
  • İllüstrasyonlara doku, ışık ve çevre ekleyebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrencilerin geleneksel güzel sanatlar yeteneklerinin , dijital ortamda kullanmaları ve oluşturulan görselleri basılı ve yayınlanan medyada kullanılabilecek illüstrasyonlar haline getirmeleri sağlanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: İllüstrasyon nedir? Yok
2 İllüstrasyonda Mesleki Uygulama ve İş Deneyimi Yok
3 Anlatım ve Mekan Yok
4 İlk Araştırma Yok
5 İllüstrasyonda Süreci Keşfetmek Yok
6 İllüstrasyonda Görsel Araştırma ve İletişim Yok
7 Geleneksel ve dijital teknikler kullanarak illüstrasyonlar oluşturma Yok
8 Fotografik görseller kullanarak illüstrasyonlar oluşturma Yok
9 Anlatımlı İllüstrasyon & Hareketli görüntü Yok
10 Fikirler ve Denemeler Yok
11 Araçlar ve Yöntemler Yok
12 Geleneksel ve dijital teknikler kullanarak illüstrasyonlar oluşturma Yok
13 Fotografik görseller kullanarak illüstrasyonlar oluşturma Yok
14 Projelerin final versiyonlarını tamamlamak Yok
15 Sene sonu projesi teslimi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders dışında proje çalışmalarının devam etmesi
Diğer Kaynaklar

VCD_SOURCES

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
-
-
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest