VCD 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareketli Grafik Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 428
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere yapmak istedikleri animasyon, hareketli grafik ve vldeo projeleri için storyboard ve animatik (hareketli storyboard) yaratmasını öğretmektir. Dönem sonunda öğrenciler çeşitli analog ve dijital çizim yeteneklerini birleştirerek üretim öncesi yapım ekibi ve müşteri ile paylaşmak üzere hikayelerini storyboard ve animatik formatında nasıl daha etkiliyici şekilde karşı taraf ile paylaşabileceklerini öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler animasyon, hareketli grafik ve vldeo proje fikirlerini anlatabilmek için karışık medya tekniklerini kullanarak storyboard ve animatik yaratmayı öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler herhangi bir hareketli grafik projesinin yapım aşamalarını gerçek reklam senaryoları ürerinde çalışarak öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler durağan imajlar kullanarak animasyon, hareketli grafik ve video projeleri gibi hareketli grafik ürünlerini nasıl izliyiciye anlatılabileceklerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler durağan imajların nasıl hareketlenip ses ile etkileşime girdiğini gözlemliyerek vermek istedikleri mesajı nasıl daha kuvvetli bir şekilde iletebileceklerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler tamamlanmış projelerinden kayda değer bir portfolio yaratacaklardır.
Tanımı Bu dersin içeriği hareketli bir grafik projesinin ilk aşaması olan storyboard ve animatik yapımı ile ilgili kavram ve teknikleri kapsamaktadır. Öğrenciler hazırlayacakları herhangi bir hareketli grafik projesinin fikrini üretim öncesi nasıl storyboard ve animatik yardımı ile görselleştirerek fikirlerini daha etkili bir şekilde iletebileceklerini öğreneceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 El çizimleri ve dijital fotoğrafların üzerinden vacum tablet yardımı ile psd’de cizim yaratmanın yollarını gözden geçirilecek. Haftaya ödev verilecek Cher Threinen-Pendarvis, The Photoshop and Painter Artist Tablet Book: Creative Techniques in Digital Painting Using Wacom and the iPad
2 Ödevler sınıf olarak incelenip yorumlanacak. Storyboard’a giriş ve sınıf olarak örneklere bakarak iyi bir storyboard nasıl olmalı tartışılacak
3 Proje 1: Bir spor programı açılışı için storybard hazırlanacak
4 Proje 1 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
5 Proje 1 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
6 Proje 1 final: Sınıf kritiği ve tartışma
7 Animatic’lere giriş ve sınıf olarak örneklere bakarak iyi bir animatic nasıl olmalı tartışılacak. Haftaya ödev verilecek
8 Ödevler sınıf olarak incelenip yorumlanacak. Proje 2: Bir günlük objenin resimlerinden ses ve müzik yardımı ile merak uyandıan bir animatic hazırlanması
9 Proje 2 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
10 Proje 2 final: Sınıf kritiği ve tartışma
11 Proje 3: Bir film açılışı için storyboard yaratıp bu açılış için hareketli grafik, ses, müzik ve tipografi yardımı ile bir animatic hazırlamak http://www.artofthetitle.com/
12 Proje 3 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
13 Proje 3 devam eder: Sınıf olarak projere kritik yapılacak ve yorumlanacak
14 Proje 3 final: Sınıf kritiği ve tartışma
15 Semester projeleri finalize edilecek. Teslim öncesi son kritikler
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Cher Threinen-Pendarvis, The Photoshop and Painter Artist Tablet Book: Creative Techniques in Digital Painting Using Wacom and the iPad

Matt Woolman, Type in Motion 2

http://www.artofthetitle.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest