VCD 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Okuma, Yazma ve Anlamlandırma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 440
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders görsel okuma yazma ve öğrencilere görsel kaynakların anlamandırılmasını ve yorumlamlanması pratiğini kazandırır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görselliği eleştirebileceklerdir.
  • Görsel tasarım üretebileceklerdir.
  • Tasarımlarında yaratıcılığı uygulayabileceklerdir.
  • Görsel dilin doğal dille olan bağımlılığını ve ilişkisini gözlemleyebileceklerdir.
  • Görsel dilin cümle yapısını (Sentax) çözümleyebileceklerdir.
Tanımı Bu derste sanattan tasarımın çeşitli alanlarına kadar uzanan görsel materyeller farklı medaylar aracılığıyla (basılı, elektronik) sunulacak ve tartışılacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin içeriği ve önemli noktaları hakkında kısa giriş Yok
2 Görsel algılamaya giriş Algı Gestalt Teorisi’ nin araştırılması
3 İmge ve fotoğraf nedir Fotoğrafın ontolojik ve görüngübilimsel yapısının araştırılması
4 Fotoğraf Uygulaması Naturmort Farklı imgeler ile naturmort sahneleri oluşturma pratiği
5 Fotoğrafın ana öğeleri, varlıkbilimsel elemanları, kültürel elemanları ve estetik elemanları nelerdir I Fotoğrafın ontolojik ve görüngübilimsel yapısının araştırılması
6 Fotoğraf kategorilerini tanımlanması Fotoğraf kategori çeşitlerinin örnekleri ile araştırılması (Okuma: Fotoğrafın Eleştirisi: Terry Barret)
7 Fotoğraf kategorilerini tanımlanması II Fotoğraf kategori çeşitlerinin örnekleri ile araştırılması (Okuma: Fotoğrafın Eleştirisi: Terry Barret)
8 Fotoğraf Uygulaması Dış Mekan Gündelik hayatın içinde yer alan imgelerin görsel kaydı
9 Neden fotoğraf üretiyoruz? Fotoğraf üretiminin bir araç ve görsel dil olarak üretilme nedenleri ve çeşitlerinin araştırılması
10 Fotoğraf Uygulaması İmgesel Anlatım Bir metnin (şiir- öykü) imgesel olarak görselleştirilmesi
11 Belgesel : John Berger “Ways Of Seeing” Görme Biçimleri Ways Of Seeing belgeseli izlenilmesi ve günümüz görsel dünyası ile tartışılması
12 Fotoğraf ve Metin Birlikteliği Metin ve fotoğrafın bir arada kullanıldığında anlam ve biçime etkisi
13 Yorumlama nedir? Yorumun ve yorum çeşitlerinin Araştırılması ve örnekler üzerinden tartışılması.
14 Fotoğraf Uygulaması : Kolaj Çalışması Anlamlandırma pratiği olarak kolaj çalışması.
15 Eleştirmek nedir? Eleştirinin tarihsel, toplumsal ve politik yapılanma içinde, çeşitleri ve gerçekleştirilmesinin araştırılması.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Power Point sunumlar
Diğer Kaynaklar Terry Barrett, Fotoğrafı Eleştirmek;Caner Aydemir (derleyen), Fotoğraf neyi anlatır; Liz Wells, The Photography Reader;John Tagg, The Burden of Representation; Roland Barthes, Camera Lucida; Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine; John Berger, Görme Biçimleri;Umberto Eco, Kelimeler ve Şeyler; Vilem Flusser, Fotoğraf Felsefesi üzerine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
4
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest