VCD 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel İletişim Tasarımında Uygulamalı Atölye Çalışması I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
VCD 451
Güz
0
2
1
1

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, etik ve hukuksal koşullar altında çağdaş yaşam ve modern iş hayatı konusunda donanım edinmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Beyin fırtınasını yönlendirebilecektir.
  • Misafirlerin tasarım sunumlarını gözlemleyebilecektir;
  • Tasarıma yönelik diyaloglar başlatabilecektir;
  • Bir ekip ile çalışabilecektir;
Tanımı Ders, beyin fırtınasına sahip bir ortamda bir seri konuşmalar, sunumlar ve tasarım eğitimi ile ilgili toplantılar etrafında örülür. Dersin amacı, her an değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, yasal ve etik çevrede, öğrencileri güncel iş hayatı ve modern ticari dünyaya alıştırmaktır. Fikirlerin paylaşımı, eleştiriler/kritikler ve iş grubu atmosferine cesaretlendirilir.
Dersin ana odak noktaları: düzeltme ve üretim, yenilikçilik, tasarımsal düşünme, kariyer planlama, tasarım yönetimi, grafik tasarıma yönelik tarih ve felsefe kuramları, reklamcılık, yayıncılık, fotoğraf, tipografi, yeni medya, UX, vb.
Piyasanın, kendi varlığına meydan okuyacak, her disiplini etkileyebilecek daha korkusuz insanlara ihtiyacı vardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
2 Seminer I: Kariyer Planlama: CV ve niyet mektubu - SİMGE ATAMER ÖDEV 1: CV ve niyet mektubu hazırlama
3 Seminer II: Kollektif AR-GE odaklı tasarım ve uygulama süreçleri -VESTEL Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
4 Seminer III: Sanat, tasarım ve teknolojinin buluşması - AUTOBAN Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
5 Seminer IV: Opera ve Bale Sahne tasarımı – TAYFUN ÇEBİ Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
6 Seminer V: Ayakkabı Tasarımı –SERTAÇ DELİBAŞ Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
7 Seminer VI: Sanatsal bakış açısıyla giyilebilir tasarım - BASHAQUES - BAŞAK CANKEŞ
8 Seminer VII: Koleksiyon tasarımcılığı – GÖKHAN TALAY Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
9 Atölye Çalışması: GÖKHAN TALAY Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
10 Seminer VIII: Film Yönetmenliği, yazarlık, yapımcılık – Dirty, Cheap, Creative ALİ YORGANCIOĞLU Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
11 Seminer IX: 3’ü bir arada: bir tasarımcı, bir mühendis, bir proje lideri - BERKAN KAPLAN Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
12 Seminer X: Mezuniyet Sonrası Profesyonel Hayat Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
13 Seminer XI: HAMM DESIGN - NUR SULTAN BATUR Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
14 PROJE TESLİMİ
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Dersin web sayfasındaki power point sunumlar ve eğitseller

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
1
40
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
1
6
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
44

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Görsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
3 İmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek, X
4 Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek, X
5 Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek. X
6 Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak, X
7 Görsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, X
8 Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak, X
9 İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, X
10 Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak. X
11 Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek. X
12 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest