TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1                        1Bilgi
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
 
Beceri 1                        1Beceri
2                        2
3                         
4                         
5                         
6                         
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                        1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                        2
3                        3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                        1Yetkinlik (Öğrenme)
2                        2
3                        3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                        1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                        2
3                        3
4                        4
5                        5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                        1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                        2
3                         
4                         
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiSanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptirGörsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek.
Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak,
BilgiSanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptirGörsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak,
BilgiSanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidirÇeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek.
BilgiAraştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidirEdindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
BilgiSanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidirEdindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
BilgiSanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidirGörsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak.
BeceriKuram ve uygulama bütünlüğü sağlarGörsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Beceriİlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanırÇeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
Görsel kompozisyonun prensiplerini anlamak ve tasarım içerisinde uygulayabilmek.
Fotoğraf ve video alanında, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, ileri düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak,
Beceriİlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirirGörsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
BeceriÇözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptirGörsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
BeceriÇok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirirÇeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
BeceriDuyusal algıyı somutlaştırırİmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek,
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışırGörsel İletişim Tasarımı (Multimedya, Fotoğraf, Grafik Tasarım ve Tipografi) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alırGörsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirirGörsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak.
Yetkinlik(Öğrenme)Kendi çalışmalarını sorgularEdindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
Yetkinlik(Öğrenme)Çözümleyici ve eleştirel düşünürGörsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
Çeşitli tasarım metodolojileri aracılığıyla tasarımda çok parçalı problem çözme düzeyine üst düzeyde erişmek,
Görsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenme kavramını özümserEdindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşırGörsel iletişim tasarımı uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık tasarım sorunlarını yaratıcı bir biçimde çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptirİmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek,
Yaratıcı yönetmenlik konusunda net bir anlayışa sahip olmak,
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarırİmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek,
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi)İkinci bir yabancı dili en az orta düzeyde kullanarak, Görsel İletişim Tasarımı alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek,
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırGörsel İletişim Tasarımı alanının üretim standartları konusunda yeterliliğe sahip olmak ve gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
Yetkinlik(Alana Özgü)Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadırGörsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak.
Yetkinlik(Alana Özgü)Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirİmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek,
Yetkinlik(Alana Özgü)Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptirGörsel İletişim Tasarımı ile ilgili çalışmaların yaratılması, uygulanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal ve etik değerlere sahip olmak, bu değerlerin uygulanması konusunda bilinçli ve hassas davranmak.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
Yetkinlik(Alana Özgü)Estetik farkındalığa sahiptirİmgeler ve sözcükleri yaratıcı bir bütünlük içinde kullanarak fikirleri görsel bir dile dönüştürmeyi becerebilmek,